LOADING  
Fiscaal
Civiel

Hoofdelijke aansprakelijkheid (art. 33 Inv.)

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Hoofdelijke aansprakelijkheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2021

1 Inleiding

In art. 33 Inv. is een regeling getroffen op grond waarvan personen die nauw betrokken zijn met een belastingplichtig lichaam in de zin van de AWR, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor belastingschulden van een dergelijk lichaam. Voor de invulling van het begrip lichaam wordt aangesloten bij art. 2 lid 1 onder b AWR. De volledig aansprakelijke vennoot van een maat- of vennootschap wordt ook als bestuurder aangemerkt (art. 33 lid 2 Inv.).

Op grond van art. 33 lid 1 Inv. is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld, welke verschuldigd is door:

  1. een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid of een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat niet volledig rechtsbevoegd is: ieder van de bestuurders. Hieronder vallen ook voormalige bestuurders indien de belastingschuld materieel onder hun bestuursperiode is ontstaan. Toetredende bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor reeds bestaande belastingschulden;
  2. een niet in Nederland gevestigd lichaam: de leider van de vaste inrichting in Nederland of zijn in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegenwoordiger;
  3. een lichaam dat ontbonden is: iedere persoon die met de vereffening is belast (dit wordt feitelijk getoetst), voor zover het niet voldoen van de belastingschuld het gevolg is van aan hem te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur, met dien verstande dat geen aansprakelijkstelling kan plaatsvinden indien na ontbinding drie ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.