LOADING  
Fiscaal
Civiel

Art. I AK en AKa Invoeringswet IB 2001

Art. I AK en AKa Invoeringswet IB 2001

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021

1 Renteaspect bij nalatenschappen die vóór 1 januari 2001 zijn opengevallen (art. AK en AKa)

Bij de introductie van de Wet IB 2001 heeft de wetgever in de Invoeringswet IB 2001 regelingen getroffen die beoogden te voorkomen dat belastingplichtigen zouden anticiperen op het boxensysteem. Het voorbeeld zijn de bepalingen opgenomen in de artikelen AK en AKa.
Bepaalde op 31 december 2000 lopende termijnen van huren, pachten en renten op vorderingen die betrekking hebben op de periode van vóór 1 januari 2001, maar daarna pas worden ontvangen, worden niet via box 3 in de heffing betrokken, maar worden belast in box 1.

Op deze bepalingen is in het vierde respectievelijk derde lid een uitzondering geformuleerd waardoor rente ontvangen op een overbedelingsvordering buiten schot blijft.
Bij deze overbedelingsvorderingen is namelijk vaak sprake van rente die pas opeisbaar is (gelijktijdig met de hoofdsom) bij overlijden van de achtergelaten echtgenoot. Twee uitzonderingen worden besproken in een besluit van het Ministerie van Financiën (31 oktober 2005, nr CPP2005/1272M).

1.1 Rentebetaling vóór overlijden van de langstlevende echtgenoot

Uit de voorwaarden die zijn opgenomen in Hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel AKa, derde lid jo. onderdeel AK, vierde lid, van de Invoeringswet IB 2001, volgt onder meer dat op het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.