LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001)

Herinvesteringsreserve

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 april 2020
De redactie

1 Inleiding

Bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel moet de gerealiseerde boekwinst worden toegevoegd aan het bedrijfsresultaat en wordt de boekwinst aldus belast. Wanneer de vervreemding van het bedrijfsmiddel samenhangt met een vervangende aankoop, ligt het evenwel in de rede de winstneming uit te stellen en de boekwinst door te schuiven naar dat vervangende bedrijfsmiddel (door de boekwinst af te boeken op de aankoopprijs). Hierdoor wordt de ondernemer in staat gesteld adequaat te reageren op gewijzigde markt­omstandig­heden en kan hij investeren in nieuwe technologische ontwikkelingen zonder dat de belastingheffing voor de boekwinst belemmerend werkt. Dit wordt bewerkstelligd door de herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001). 

2 Vorming van herinvesteringsreserve

Een herinvesteringsreserve (HIR) kan worden gevormd voor gerealiseerde boekwinst op alle bedrijfsmiddelen, onder de voorwaarde dat op de balansdatum van het jaar van de vervreemding het voornemen tot herinvestering bestaat. De reserve wordt per bedrijfsmiddel gevormd. Een reserve kan dus niet worden gevormd bij verkoop van voorraad, ook niet als de stille reserve gedeeltelijk is opgebouwd in de periode dat het betreffende object nog werd aangewend als bedrijfsmiddel (HR 12 mei 2006, nr 41105, ECLI:NL:HR:2006:AV0430).
A contrario geredeneerd zou dit betekenen dat compartimentering ook niet plaatsvindt in geval van herkwalificatie van voorraad tot bedrijfsmiddel zodat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.