LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001)

Herinvesteringsreserve

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 september 2021
De redactie

1 Inleiding

Bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel moet de gerealiseerde boekwinst worden toegevoegd aan het bedrijfsresultaat en wordt de boekwinst aldus belast. Wanneer de vervreemding van het bedrijfsmiddel samenhangt met een vervangende aankoop, ligt het evenwel in de rede de winstneming uit te stellen en de boekwinst door te schuiven naar dat vervangende bedrijfsmiddel (door de boekwinst af te boeken op de aankoopprijs). Hierdoor wordt de ondernemer in staat gesteld adequaat te reageren op gewijzigde markt­omstandig­heden en kan hij investeren in nieuwe technologische ontwikkelingen zonder dat de belastingheffing voor de boekwinst belemmerend werkt. Dit wordt bewerkstelligd door de herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001). 

2 Vorming van herinvesteringsreserve

Een herinvesteringsreserve (HIR) kan worden gevormd voor gerealiseerde boekwinst op alle bedrijfsmiddelen, onder de voorwaarde dat op de balansdatum van het jaar van de vervreemding het voornemen tot herinvestering bestaat (HR 16 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2081).

De herinvesteringsreserve blijft bestaan zolang het herinvesteringsvoornemen bestaat. Zodra het voornemen niet langer aanwezig is, valt de herinvesteringsreserve vrij en wordt in dat jaar aan de fiscale winst toegevoegd (ECLI:NL:HR:2012:BX6705).

De belastingplichtige draagt de bewijslast voor het aantonen van het herinvesteringsvoornemen. De rechtspraak wijst uit dat dit geen zwaar bewijs is. Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden (12 januari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:235) dat het herinvesteringsvoornemen aanwezig was bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.