LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001)

Herinvesteringsreserve

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2018
De redactie

1 Inleiding

Bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel moet de gerealiseerde boekwinst worden toegevoegd aan het bedrijfsresultaat en wordt de boekwinst aldus belast. Wanneer de vervreemding van het bedrijfsmiddel samenhangt met een vervangende aankoop, ligt het evenwel in de rede de winstneming uit te stellen en de boekwinst door te schuiven naar dat vervangende bedrijfsmiddel (door de boekwinst af te boeken op de aankoopprijs). Hierdoor wordt de ondernemer in staat gesteld adequaat te reageren op gewijzigde markt­omstandig­heden en kan hij investeren in nieuwe technologische ontwikkelingen zonder dat de belastingheffing voor de boekwinst belemmerend werkt. Dit wordt bewerkstelligd door de herinvesteringsreserve (art. 3.54 Wet IB 2001). Wanneer een BV een bedrijfsmiddel voor een te lage prijs heeft verkocht aan de kinderen van de DGA is sprake van een verkapte winstuitdeling. Het bedrag van de winstuitdeling kan in een herinvesteringsreserve worden opgenomen (HR 16 september 2016, nr 15/04483, ECLI:NL:HR:2016:2080). Een vergelijkbaar oordeel geldt wanneer sprake is van een onttrekking aan het ondernemingsvermogen doordat een bedrijfsmiddel voor een te lage waarde is verkocht aan kinderen. Ook deze onttrekkingswinst kan aan de HIR worden toegevoegd (HR 16 september 2016, nr 15/04912, ECLI:NL:HR:2016:2081). 

Een herinvesteringsreserve (HIR) kan worden gevormd voor gerealiseerde boekwinst op alle bedrijfsmiddelen, onder de voorwaarde dat op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.