LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingvrij vermogen (art. 5.5 Wet IB 2001)

Heffingvrij vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. L.E. Welkers

1 Heffingvrij vermogen

Aan de belastingheffing in box 3 wordt pas toegekomen als de rendementsgrondslag van een belastingplichtige uitkomt boven het bedrag van het zogenaamde heffingvrije vermogen, art. 5.2 lid 1 Wet IB 2001. Het heffingvrij vermogen geldt voor elke belastingplichtige en is een vrijstelling aan de voet. Op deze wijze wordt voorkomen dat vermogen van belastingplichtigen vanaf de eerste euro in de heffing worden betrokken. Het heffingvrij vermogen bedraagt € 50.000 (cijfers 2021) / € 30.846 (cijfers 2020).

In geval van fiscaal partnerschap gedurende het gehele jaar wordt voor de aangifte inkomstenbelasting de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen tussen beide partners onderling in de gewenste verhouding verdeeld. De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen is de 
gezamenlijke rendementsgrondslag van beide partners op de peildatum voor zover deze meer bedraagt dan het heffingvrij vermogen van beide partners. Op een eenmaal gemaakte keuze in de aangifte IB kunnen beide partners gezamenlijk terugkomen tot het moment waarop de (conserverende) aanslag of (conserverende) navorderingsaanslag van beide partners onherroepelijk vaststaan (art. 2.17 lid 4 Wet IB 2001).

2 Heffingvrij vermogen voor niet-ingezeten belastingplichtige

Tot 1 januari 2017 bepaalde art. 7.8 lid 3 onderdeel b Wet IB 2001 dat bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen de rendementsgrondslag in Nederland in aanmerking werd genomen voor zover deze meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen. Nadat de Hoge Raad (4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:361, brondocument ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.