LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingvrij vermogen (art. 5.5 Wet IB 2001)

Heffingvrij vermogen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
mr. L.E. Welkers

1 Heffingvrij vermogen

Aan de belastingheffing in box 3 wordt pas toegekomen als de rendementsgrondslag van een belastingplichtige uitkomt boven het bedrag van het zogenaamde heffingvrije vermogen, art. 5.2 lid 1 Wet IB 2001. Het heffingvrij vermogen geldt voor elke belastingplichtige en is een vrijstelling aan de voet. Op deze wijze wordt voorkomen dat vermogen van belastingplichtigen vanaf de eerste euro in de heffing worden betrokken. Het heffingvrij vermogen bedraagt € 30.000 (cijfers 2018) / € 30.360 (cijfers 2019).

Fiscale partners kunnen voor de aangifte inkomstenbelasting onderling schuiven met hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en met de gezamenlijke grondslag van hun bezittingen en schulden van box 3 (art. 2.17 Wet IB 2001). Sinds 1 januari 2010 geldt voor box 3 niet langer partners dat met ieder vermogensbestanddeel apart kunnen schuiven; slechts de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen kan door partners onderling in de gewenste verhouding worden verdeeld.
Wanneer één van hen aangifte doet van de gezamenlijke rendementsgrondslag, wordt het heffingvrij vermogen bij degene die de aangifte doet op verzoek verhoogd met het heffingvrij vermogen van de partner. Hiertoe dienen partners gezamenlijk te verzoeken. Op een eenmaal gemaakte keuze in de aangifte IB kan worden teruggekomen tot het moment waarop de (conserverende) aanslag of (conserverende) navorderingsaanslag onherroepelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.