LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsmaatstaf bij verkrijging aandelen in onroerendezaakrechtspersoon (art. 10 WBR)

Heffingsmaatstaf bij verkrijging aandelen in onroerendezaakrechtspersoon

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Maatstaf van heffing Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 augustus 2022
De redactie

1 Algemeen

In art. 10 WBR is een bijzondere maatstaf van heffing opgenomen voor de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (OZR). Voor de maatstaf van heffing wordt aangesloten bij de waarde van de onroerende zaken die de onroerendezaakrechtspersoon bezit. In tegenstelling tot art. 9 WBR is de tegenprestatie niet relevant. Derhalve blijft ook een vergoeding die in het kader van art. 13 WBR wordt betaald buiten beschouwing.
Tot 1 januari 2021 bepaalde de aard van de onroerende zaak die de onroerendezaakrechtspersoon bezit het tarief. Woningen werden belast naar een tarief van 2% en niet-woningen naar een tarief van 6%. Vanaf 1 januari 2021 geldt voor de verkrijging van aandelen in een OZR het algemene tarief van 8%. Zie over het begrip woningen de toelichting op art. 14 WBR.

2 Doorwerking vrijstellingen art. 15 WBR

In art. 10 WBR zelf is bepaald dat de goederen die vallen onder de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder y WBR (de leidingen en netwerken) buiten beschouwing blijven. Op grond van jurisprudentie – de zogenoemde doorkijk-arresten van 2007, 2011 en 2018 – kunnen de vrijstellingen van art. 15 WBR in bepaalde situaties ook van toepassing zijn bij verkrijging van de aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon. In elk geval geldt dit voor de samenloopvrijstelling van art. 15 lid 1 onder a WBR...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.