LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsgrondslagen (art. 2.3 Wet IB 2001)

Heffingsgrondslagen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
mr. A.C.M. de Vries

1 Algemeen

Inkomstenbelasting wordt geheven over het door de belastingplichtige in het kalenderjaar genoten inkomen.
Hierbij worden drie categorieen onderscheiden:
a. belastbare inkomen uit werk en woning (box 1)
b. belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)
c. belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Inkomen dat wordt genoten uit een van deze drie bronnen, wordt (na aftrek van kosten) belast met inkomstenbelasting, mits ter zake van de inkomsten wordt voldaan aan een aantal nadere vereisten.
Van een 'bron van inkomen' die aanleiding geeft tot heffing van inkomenbelasting is pas sprake als van de activiteit die inkomen oplevert kan worden gezegd dat:
- wordt deelgenomen aan het economisch verkeer
- met de activiteit voordeel wordt beoogd
- het beoogde voordeel kan ook redelijkerwijs worden verwacht

Als de activiteit een hobby betreft, zal niet snel sprake zijn van een bron van inkomen.
Het inkomen of een inkomensbestanddeel is alleen belastbaar bij de belastingplichtige, als het inkomen bij hem zelf is opgekomen, of op grond van specifieke bepalingen geacht moet worden bij de belastingplichtige te zijn opgekomen. 

2 Voorstel inzake winstbox ingetrokken (box 4 Wet IB)

De belastbare winst uit onderneming is het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen verminderd met de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling (art. 3.2 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.