LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffingsgrondslag (art. 1.5 en 1.6 Vhh)

Heffingsgrondslag

Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 maart 2017
mr. L.E. Welkers

Heffingsgrondslag

Verhuurderheffing wordt geheven over het belastbare bedrag (art. 1.5 Wet maatregelen woningmarkt II). Deze grondslag wordt gevormd door de som van de WOZ-waarden van alle huurwoningen, verminderd met tien (per 1 januari 2018 vijftig) maal de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen (art. 1.6 Wet maatregelen woningmarkt II).

In de parlementaire toelichting is het voorgaande in de volgende formule uitgedrukt (TK 2013-14, 33756, nr 3, p. 31):

A - {(A : B) x 10}

waarbij
A staat voor de som van de WOZ-waarden van de huurwoningen; en
B staat voor het aantal huurwoningen
In verband met de verhoging van de heffingvrije voet naar vijftig huurwoningen per 1 januari 2018, zal het getal 10 in bovenstaande formule per die datum worden vervangen door 50.

Van de grondslag zijn per 1 januari 2018 uitgezonderd huurwoningen die de belastingplichtige in eigendom heeft verworven tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 voor zover deze huurwoningen zijn gelegen in krimpgebieden, deel uitmaken van een herstructureringsplan en de belastingplichtige hiervoor een verklaring heeft van de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Deze uitzondering geldt voor een periode van 20 jaar nadat de belastingplichtige eigenaar is geworden van de huurwoning.

Ter bepaling van de grondslag van de verhuurderheffing is bepalend de WOZ-beschikking van iedere huurwoning zoals die luidt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.