LOADING  
Fiscaal
Civiel

Heffing door voldoening (art. 17 WBR)

Heffing door voldoening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Economische eigendomsoverdracht Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 mei 2022

1 Algemeen

De wijze waarop overdrachtsbelasting wordt geheven is vastgelegd in artt. 16, 17 en 18 WBR. Overdrachtsbelasting wordt geheven van de verkrijger (art. 16 WBR) en moet op aangifte worden voldaan (art. 17 WBR). Als van de verkrijging, anders dan van aandelen in een rechtspersoon, een notariële akte is opgemaakt, wordt de overdrachtsbelasting voldaan ter gelegenheid van de aanbieding van die akte ter registratie (art. 18 WBR). Daarmee is het doen van aangifte onderdeel van het registratieproces van de notariële akte. De wijze waarop dit plaatsvindt, is uitgewerkt in art. 4 UR RW en art. 21a UR AWR. De belasting moet binnen één maand na de levering worden betaald (art. 19 lid 3 AWR).

Betreft het een verkrijging op grond van een notariële akte (met uitzondering van de verkrijging van art. 4 WBR aandelen) dan vindt aangifte en afdracht plaats volgens de in art. 18 WBR opgenomen regeling van registratie van akten.

Betreft het de verkrijging van art 4. WBR aandelen dan dient, ook indien daarvoor een notariële akte is opgemaakt, de aangifte plaats te vinden door middel van een aangiftebiljet. Dit aangiftebiljet moet tijdig bij de Belastingdienst worden opgevraagd. Op grond van art. 3 lid 3 UR AWR dient de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.