LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handel in verlieslichamen (art. 20a Wet Vpb)

Handel in verlieslichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 maart 2015

1 Verliesverrekening na belangrijke aandeelhouderswisseling

Ingevolge art. 20 lid 2 Wet Vpb kan een vennootschapsbelastingplichtig lichaam een in een bepaald jaar geleden verlies in beginsel verrekenen met de belastbare winsten uit het daaraan voorafgaande jaar en de negen volgende jaren (in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan respectievelijk de belastbare winsten zijn gemaakt, zie lid 7 Wet Vpb). Het uitgangspunt van het systeem van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is dat verliezen subjectgebonden zijn: bij het einde van de belastingplicht van een lichaam verdampen nog niet verrekende verliezen. Een lichaam dat nog verrekenbare verliezen heeft, kan een bepaalde waarde hebben voor ondernemingen die winst maken. Om te voorkomen dat wordt gehandeld in aandelen in verlieslichamen, is in de wet (art. 20a lid 1 Wet Vpb) bepaald dat nog niet verrekende verliezen niet meer kunnen worden vooruitgewenteld als sinds het begin van het oudste jaar waarvan het verlies nog moet worden verrekend en het lopende jaar het uiteindelijke belang in de belastingplichtige in belangrijke mate is gewijzigd. Anders gezegd; als een aandeelhouderswisseling plaatsvindt in enig jaar, waardoor het uiteindelijk belang in de vennootschap ten opzichte van de aandeelhouders aan het begin van het oudste verliesjaar voor 30% of meer in handen komt van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.