LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handel in verlieslichamen (art. 20a Wet Vpb)

Handel in verlieslichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
mr. H.J.M. Scholman (werkzaam bij DGA Tax Center)

1 Hoofdregels verliesverrekening

Ingevolge art. 20 lid 2 Wet Vpb kan een vennootschapsbelastingplichtig lichaam een in een bepaald jaar geleden verlies in beginsel verrekenen met de belastbare winsten uit het daaraan voorafgaande jaar en - ingaande 1 januari 2019 - de zes (voorheen: negen) volgende jaren (in de volgorde waarin de verliezen zijn ontstaan respectievelijk de belastbare winsten zijn gemaakt (zie art. 20 lid 4 Wet Vpb). Per 1 januari 2022 worden verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tot een verliesbedrag van € 1 miljoen vindt ingaande 2022 verrekening volledig plaats, daarboven met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar. Het nog niet verrekende verliesbedrag kan in een volgend jaar worden verrekend met dezelfde beperking zoals beschreven. Deze beperking geldt zowel voor de voorwaartse als de achterwaartse verliesverrekening. 

2 Verliesverrekening na belangrijke aandeelhouderswisseling

Het uitgangspunt van het systeem van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is dat verliezen subjectgebonden zijn: bij het einde van de belastingplicht van een lichaam verdampen nog niet verrekende verliezen. Een lichaam dat nog verrekenbare verliezen heeft, kan een bepaalde waarde hebben voor ondernemingen die winst maken. Om te voorkomen dat wordt gehandeld in aandelen in verlieslichamen, is in art. 20a lid 1 Wet Vpb bepaald dat nog niet verrekende verliezen niet meer kunnen worden vooruitgewenteld als sinds het begin ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.