LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handel in herinvesteringslichamen (art. 12a Wet Vpb)

Handel in herinvesteringslichamen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

1 Samenvatting

Als een vennootschapsbelastingplichtig lichaam een bedrijfsmiddel verkoopt en boekwinst maakt, moet over deze winst vennootschapsbelasting worden betaald. Deze winstneming kan worden uitgesteld als het lichaam een voornemen tot herinvestering heeft. In dat geval kan een herinvesteringsreserve (HIR) worden gevormd en heeft het lichaam drie jaar de tijd om daadwerkelijk tot herinvestering te komen. Wanneer een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft, wordt de herinvesteringsreserve afgeboekt op de aankoopkosten van het bedrijfsmiddel. Zo kan winstneming over de boekwinst gedurende lange tijd worden uitgesteld.

In het verleden kwam het vaak voor dat door de handel in herinvesteringslichamen de heffing van vennootschapsbelasting werd uitgesteld of zelfs afgesteld. Dit vond de wetgever ongewenst. Ter voorkoming van dit ongewenste uitstel of afstel kent de Wet op de vennootschapsbelasting sinds 2001 een antimisbruikbepaling waarbij handel in herinvesteringslichamen wordt tegengegaan. Tot 1 januari 2005 was de regeling opgenomen in art. 15e Wet Vpb, vanaf die datum is de regeling opgenomen in art. 12a Wet Vpb en met ingang van 2013 verder aangescherpt.

Strekking van de regeling is dat indien het uiteindelijk belang in een herinvesteringslichaam met 30% of meer wijzigt, direct voorafgaande aan de belangwijziging het lichaam het bedrag waarvoor de herinvesteringsreserve is gevormd, moet toevoegen aan de winst. Ook als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.