LOADING  
Fiscaal
Civiel

Aanspraak op periodieke uitkering (art. 32 lid 4 SW)

Aanspraak op periodieke uitkering

Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 februari 2014

1 Goedkeurend beleid lijfrenten

De vrijstelling van art. 32 lid 1 onder 5 SW geldt voor contracten die bestaan op het moment dat de erflater is overleden. Een stakingslijfrente kan echter ook worden bedongen na het overlijden van de erflater (art. 3.131 Wet IB 2001). Indien sprake is van een stakingslijfrente in de zin van art. 3.131 Wet IB 2001, bedongen ná het overlijden van de erflater, kan op verzoek de lijfrentevrijstelling toch worden toegepast, voor zover de premie in aftrek is gekomen bij de erflater. De goedkeuring geldt alleen voor lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan de partner of kinderen van de erflater.

In het beleidsbesluit is voorts goedkeurend beleid opgenomen inzake pré Brede Herwaarderingslijfrenten (lijfrentecontracten afgesloten voor 1992).

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.