LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gezamenlijke aanslag (art. 47 SW)

Gezamenlijke aanslag

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Indien er meerdere verkrijgers zijn van dezelfde erflater of van dezelfde schenker kunnen de aan de verschillende verkrijgers op te leggen aanslagen in één aanslagbiljet worden opgenomen (art. 47 SW). Dit sluit aan op de mogelijkheid die verkrijgers ter zake van eenzelfde nalatenschap hebben om gezamenlijk aangifte te doen (art. 39 SW) en op de mogelijkheid die de gezamenlijke begiftigden hebben om ook gezamenlijk aangifte te doen (art. 40 lid 2 SW).   

In geval van meerdere verkrijgingen van dezelfde erflater of schenker dient aan elke verkrijger afzonderlijk een aanslag te worden opgelegd. Worden de aanslagen in één aanslagbiljet opgenomen, dan moet uit het biljet duidelijk kunnen worden afgeleid welke aanslag aan welke verkrijger is opgelegd, zodat helder is wat ieders te betalen belastingbedrag is (HR 19 februari 2010, nr 08/02696, ECLI:NL:HR:2010:BL4316), zodat elke verkrijger afzonderlijk in bezwaar en beroep kan gaan. Een gemachtigde kan namens andere verkrijgers bezwaar maken of in beroep gaan. Ontbreekt een afzonderlijke machtiging van één erfgenaam, dan kunnen de andere erfgenamen nog steeds in verweer komen tegen de aanslagen mits de verklaring van erfrecht daartoe volmacht geeft (Hof Arnhem-Leeuwarden 24 september 2019, nr 18/00872 t/m 18/00875, ECLI:NL:GHARL:2019:7720). De Hoge Raad (2 oktober 2020, nr 20/00159, ECLI:NL:HR:2020:1531) heeft geoordeeld ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.