LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geruisloze terugkeer (art. 14c Wet Vpb)

Geruisloze terugkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Agrarisch recht Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 september 2021
De redactie

1 Inleiding 

Een onderneming kan worden gedreven in verschillende rechtsvormen, bijvoorbeeld in de vorm van een kapitaalvennootschap of personenvennootschap. Soms is een bepaalde rechtsvorm gekozen voor de onderneming, maar bestaat achteraf behoefte aan een andere rechtsvorm. Hiervoor kunnen verschillende beweegredenen zijn, bijvoorbeeld een wijziging in het winstniveau van de onderneming of de introductie van nieuwe wetgeving die (ongewenste) fiscale gevolgen heeft voor de rechtsvorm waarin de onderneming wordt gedreven. In deze toelichting wordt ingegaan op de terugkeer vanuit een BV in een eenmanszaak of personenvennootschap. Deze rechtsvormwijziging is civielrechtelijk alleen mogelijk door de onderneming over te dragen aan een of meer natuurlijke personen die de onderneming voortzet(ten). De overdracht van de BV aan de aandeelhouder heeft tot gevolg dat de BV moet afrekenen over de stille en fiscale reserves die in de BV aanwezig zijn (ruisende terugkeer uit de BV). Fiscale afrekening wordt echter als belemmerend ervaren door BV's die hun rechtsvorm wensen te wijzigen. De wetgever is hierin tegemoet gekomen door voor de terugkeer uit de BV een tweetal faciliteiten in het leven te roepen. Voor de BV is de faciliteit opgenomen in art. 14c Wet Vpb en voor de aanmerkelijkbelangclaim in art. 4.42a Wet IB 2001.   

2 Faciliteit in de vennootschapsbelasting 

De terugkeerfaciliteit uit de BV is opgenomen in art. 14c Wet Vpb. Toepassing van de faciliteit heeft als gevolg dat de bestaande fiscale vennootschapsbelastingclaim bij de BV en aanmerkelijkbelangclaim bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.