LOADING  
Fiscaal
Civiel

Genietingstijdstip vervreemdingsvoordelen (art. 4.46 Wet IB 2001)

Genietingstijdstip vervreemdingsvoordelen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2020
De redactie

1 Inleiding

Vervreemdingsvoordelen worden geacht te zijn genoten op het tijdstip van de vervreemding, aldus art. 4.46 lid 1 Wet IB 2001. Hierbij wordt aangesloten op het moment dat de obligatoire overeenkomst tot vervreemding van de aandelen tot stand komt. Het moment van de levering van de aandelen of de betaling van de koopprijs is niet van belang.

2 Overeenkomst onder voorwaarde

De overeenkomst tot vervreemding van de aandelen kan worden gesloten onder een voorwaarde. In geval van een opschortende voorwaarde wordt de overeenkomst juridisch perfect op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld. Pas op dat moment is sprake van een vervreemding voor de aanmerkelijkbelangheffing.
Bij een overeenkomst onder ontbindende voorwaarde is de overeenkomst perfect zolang de voorwaarde niet is vervuld. Op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, is sprake van een genietingsmoment en is inkomstenbelasting verschuldigd over het vervreemdingsvoordeel. Wordt op een later tijdstip de voorwaarde vervuld, dan wordt de overeenkomst ontbonden. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht (art. 3:38 lid 2 BW). Met betrekking tot de gevolgen van de ontbinding heeft de Hoge Raad (12 september 1990, nr 25466, BNB 1991/251, brondocument niet beschikbaar) onder de Wet IB 1964 geoordeeld dat een redelijke wetstoepassing meebrengt dat een verlies in aanmerking wordt genomen in het jaar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.