LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gelijkstellingen in de Successiewet 1956 (art. 19 SW)

Gelijkstellingen in de Successiewet 1956

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stiefkind, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2021
De redactie

1 Inleiding

Art. 19 SW bevat een aantal gelijkstellingen van bepaalde verkrijgers voor de toepassing van de SW. De gelijkstellingen zijn met name van belang voor de toepasselijke tariefgroep en de vrijstellingen van schenkbelasting en erfbelasting

2 Het begrip kind in de SW

In de Successiewet wordt het begrip kind niet gedefinieerd. Daarom moet voor dit begrip worden aangesloten bij de definitie van het begrip die is opgenomen in art. 2 lid 3 onder i AWR. Hierin is bepaald dat onder een kind wordt verstaan: een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. In art. 19 SW worden stief- en pleegkinderen onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld aan een kind. Een biologisch niet-erkend kind wordt voor de erfbelasting niet als kind van de erflater aangemerkt, ook niet als sprake is van 'family life' als bedoeld in art. 8 EVRM (Rechtbank Gelderland 22 maart 2021, nr 20/967, ECLI:NL:RBGEL:2021:1347).

Van belang is erop bedacht te zijn dat de verschillende voorschriften in de SW en AWR die zien op het tarief en de vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting niet steeds vlekkeloos op elkaar aansluiten. Zo verleent art. 32 lid 1 onder 4 SW bijvoorbeeld een vrijstelling voor erfbelasting aan onder meer kinderen, dat wil dus zeggen aan eerstegraads bloed- en aanverwanten in de neergaande lijn (art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.