LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gelijkstellingen (art. 19 SW)

Gelijkstellingen

Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 februari 2014

1 Het begrip kind in de SW

In de Successiewet wordt het begrip kind niet gedefinieerd. Daarom moet voor dit begrip worden aangesloten bij de definitie van het begrip die is opgenomen in art. 2 lid 3 sub i AWR. Hierin is bepaald, dat onder een kind wordt verstaan: een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. In art. 19 SW worden stief- en pleegkinderen onder bepaalde voorwaarden gelijk gesteld aan een kind.

2 Art. 19 lid 1 sub a SW Gelijkstelling met gehuwden voor de bepaling van aanverwantschap

Naast de gelijkstelling ten aanzien van stief- en pleegkinderen worden twee ongehuwde personen die op grond van art. 1a SW worden aangemerkt als elkaars partner voor de bepaling van aanverwantschap binnen de Successiewet gelijkgesteld met gehuwden (art. 19 lid 1 sub a SW).

3 Art. 19 lid 1 sub b SW Gelijkstelling van aanverwanten met bloedverwanten

In art. 19 lid 1 sub b SW wordt aanverwantschap gelijkgesteld met bloedverwantschap.
Aanverwantschap ontstaat volgens art. 1:3 lid 2 BW tussen de ene echtgenoot (waaronder ook wordt verstaan; geregistreerd partner) en een bloedverwant van de andere echtgenoot in dezelfde graad, als er bloedverwantschap bestaat tussen de andere echtgenoot en diens bloedverwant. Voor de heffing van erf- en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.