LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gelijkstellingen (art. 3 lid 3 Wet OB)

Gelijkstellingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wettelijk erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 augustus 2017
De redactie

Inleiding

In art. 3 lid 3 Wet OB worden twee situaties gelijkgesteld met een levering onder bezwarende titel. De voorheen in art. 3 lid 3 onderdeel b Wet OB opgenomen intergratieheffing is per 1 januari 2014 vervallen. In de laatste paragraaf van deze toelichting wordt ingegaan op de intergratieheffing zoals deze tot die datum gold.

1 Privéonttrekkingen

De eerste gelijkstelling betreft privéonttrekkingen (art. 3 lid 3 onder a Wet OB). Deze gelijkstelling omvat interne leveringen waarbij door een ondernemer een goed aan zijn bedrijf wordt onttrokken, welk goed de ondernemer voor eigen privédoeleinden of voor privédoeleinden van zijn personeel bestemt, dat hij om niet verstrekt of meer in het algemeen dat hij voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt. Worden de goederen geleverd tegen een vergoeding, dan is art. 3 lid 3 onder a Wet OB niet van toepassing.

Met betrekking tot de kwalificatie als ondernemingsvermogen of privévermogen heeft de ondernemer een zekere vrijheid. Als het goed door de ondernemer zowel zakelijk als privé wordt gebruikt, heeft hij de vrijheid dat goed volledig tot zijn ondernemingsvermogen dan wel volledig tot zijn privévermogen te rekenen. Van een onttrekking van een goed aan het bedrijf kan geen sprake zijn als het goed niet tot het ondernemingsvermogen behoort. Gaan de goederen over naar de niet-ondernemingssfeer, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.