LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gegevensverstrekking (art. 40 Wet WOZ)

Gegevensverstrekking

Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 mei 2014

Beperkte openbaarmaking gegevens op grond van art. 40 Wet WOZ kan niet worden doorbroken met beroep op WOB

Casus
A is eigenaar van een woning. A verzoekt op grond van art. 40 Wet WOZ en op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om verstrekking van gegevens betreffende het waarderingsproces en de waardering van zijn woning. Beide verzoeken worden door de gemeenteambtenaar afgewezen.

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 17 september 2003 (nr 200300659/1, ECLI:NL:RVS:2003:AK4040) volgt dat art. 40 Wet WOZ een bijzondere regeling voor openbaarmaking met een uitputtend karakter bevat, die de regeling van de Wob opzij zet. Volgens de Rechtbank vallen de gevraagde gegevens niet onder het bereik van art. 40 Wet WOZ. Evenmin moet de gemeenteambtenaar de gevraagde gegevens verstreken op grond van de algemene openbaarmakingsregeling van de Wob.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
(Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11-12-2013, nr. 201208181/1/A3 , ECLI:NL:RVS:2013:2326)
Uit de parlementaire toelichting volgt dat de wetgever met art. 40 Wet WOZ een toegesneden regeling inzake openbaarmaking en geheimhouding heeft willen treffen met betrekking tot de bij de vaststelling van de WOZ-waarde betrokken gegevens. Ondanks dat de gegevens waarom A verzoekt niet expliciet in art. 40 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.