LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gecombineerde heffingskorting partners (art. 8.9 Wet IB 2001)

Gecombineerde heffingskorting partners

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fiscaal partnerschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Gecombineerde heffingskorting in geval van fiscaal partnerschap

Een van de meest in het oog springende voordelen van het fiscaal partnerschap is de mogelijkheid voor een niet of weinig verdienende partner om zijn recht op heffingskorting te verzilveren. De heffingskortingen zijn een korting op de te betalen belasting en wordt door de politiek ingezet als een sturingsinstrument voor algemene gelden. Iedere belastingplichtige heeft in beginsel recht op de algemene heffingskorting (art. 8.10 Wet IB 2001). Daarnaast kent de Wet thans nog de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting en de korting voor groene beleggingen. De heffingskortingen strekken in mindering op de verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (art. 2.7 Wet IB 2001). Vijf heffingskortingen zijn in de loop der jaren komen te vervallen waaronder de werkbonus om oudere belastingplichtigen te stimuleren door te werken. In de jaren 2015 t/m 2017 is deze werkbonus geleidelijk uitgefaseerd zodat deze per 1 januari 2018 is vervallen (Belastingplan 2016).

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner in 15 jaar tijd afgebouwd met 6 2/3% per jaar om zo de niet werkende of minstverdienende partner te stimuleren om (meer) te gaan werken. Er bestaat een uitzondering voor partners die geboren zijn voor 1 januari 1963, in welk geval de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.