LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fiscale boetes aanslagbelastingen (art. 67a, 67d en 67e AWR)

Fiscale boetes aanslagbelastingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Fiscale boetes Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De Redactie

1 Inleiding

De bestuurlijke fiscale boeteoplegging voor de aanslagbelastingen zoals de erf- en schenkbelasting en de inkomsten- en vennootschapsbelasting is vastgelegd in Hoofdstuk VIIIA van de AWR. De beboetbare overtredingen zijn opgenomen in afdeling 1 van Hoofdstuk VIIIA en de aanvullende bepalingen in afdeling 2. Afdeling 1 maakt onderscheid tussen de lichtere verzuimboetes (art. 67a en 67ca en art. 67cb AWR) en de zwaardere vergrijpboetes (art. 67cc t/m 67e AWR). De in de AWR geregelde boetes worden door de belastinginspecteur bij voor bezwaar en beroep vatbare beschikking opgelegd. Teneinde uniformiteit te realiseren bij het opleggen van een fiscale boete, is beleid geformuleerd dat is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (hierna: BBBB) van 28 juni 2016, nr BLKB2016/695M. De Inspecteur is hieraan intern gehouden maar extern toetst de rechter volledig of een boete dient te worden opgelegd en tot welk bedrag. Bij deze beoordeling is de rechter dus niet gebonden aan het BBBB. De rechter kan een opgelegde boete wel altijd verminderen, maar mag de boete niet verhogen.

Verzuimboetes worden opgelegd om het naleven van fiscale verplichtingen af te dwingen. Voor het opleggen van een verzuimboete is het niet voldoen aan bepaalde in de wet omschreven fiscale verplichtingen voldoende. De Inspecteur hoeft geen schuld of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.