LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fictieve vervreemdingen (art. 4.16 Wet IB 2001)

Fictieve vervreemdingen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Gemeenschap van goederen, Verrekenbedingen, Tweetrapsmaking, Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen, Ficties Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 december 2022

1 Algemeen

De vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen leidt tot het in aanmerking nemen van een vervreemdingsvoordeel. In art. 4.16 lid 1 Wet IB 2001 is een aantal rechtshandelingen en rechtsfeiten opgenomen die worden aangemerkt als een fictieve vervreemding. Onder vervreemding van aandelen wordt onder andere verstaan:

a. het inkopen van aandelen;
b. het afkopen en inkopen van winstbewijzen;
c. het betaalbaar stellen van liquidatie-uitkeringen;
d. de verkrijging van rechtswege van aandelen of winstbewijzen in een andere vennootschap als gevolg van een juridische splitsing of juridische fusie;
e. de overgang onder algemene titel alsmede de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel;
f. het brengen in het vermogen van een onderneming of het tot het resultaat uit een werkzaamheid gaan behoren;
g. het niet langer aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang;
h. het anders dan door overlijden ophouden binnenlands belastingplichtige zijn;
i. het verlenen van een koopoptie;
j. het door een reële heffing eindigen van toerekening aan de belastingplichtige van tot een afgezonderd particulier vermogen (APV) behorende aandelen of winstbewijzen.
k. het verkrijgen van een aanmerkelijk belang in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of een buitenlandse beleggingsmaatschappij.

Als sprake is van een vervreemding wordt het verschil tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs van de aandelen als vervreemdingsvoordeel belast. Als de overdrachtsprijs (de tegenprestatie) ontbreekt of onder niet normale omstandigheden is bedongen, wordt de overdrachtsprijs geacht gelijk te zijn aan de waarde in het economische verkeer (art. 4.22 Wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.