LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)

Fictieve onroerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Aandelenoverdracht, Certificering en decertificering, Ficties Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 mei 2022
De redactie

1 Inleiding

De verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is belast met overdrachtsbelasting (art. 2 lid 1 WBR). De heffing van overdrachtsbelasting zou eenvoudig kunnen worden ontlopen door de onroerende zaken in te brengen in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een BV. Weliswaar is over de inbreng in de BV overdrachtsbelasting verschuldigd (tenzij een beroep kan worden gedaan op een vrijstelling), maar een daarop volgende verkrijging van de aandelen in de BV zou zonder nadere regeling vrij van overdrachtsbelasting zijn, immers de verkrijging bestaat dan uit aandelen en niet uit onroerende zaken.

Ter voorkoming van deze constructie stelt art. 4 WBR de verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon of van lidmaatschapsrechten van een vereniging of coöperatie gelijk aan de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken (fictieve onroerende zaken). Indien aan de voorwaarden van art. 4 WBR wordt voldaan, is de verkrijging van dergelijke aandelen of lidmaatschapsrechten belast met overdrachtsbelasting.

Let op! Voor de maatstaf van heffing wordt aangesloten bij de waarde van de in Nederland gelegen onroerende zaken die door de aandelen of rechten middellijk of onmiddellijk worden vertegenwoordigd (art. 10 WBR). En dus niet de waarde van de aandelen of lidmaatschapsrechten die worden verkregen.

In de wet is nader uitgewerkt wanneer sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.