LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fictief aanmerkelijk belang (art. 4.11 Wet IB 2001)

Fictief aanmerkelijk belang

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 juli 2020
De redactie

Algemeen

Indien een aandelenbezit dat op grond van art. 4.6 of 4.7 Wet IB 2001 een zelfstandig aanmerkelijk belang vormt, bijvoorbeeld door een gedeeltelijke vervreemding, door vererving, door een emissie van aandelen of door een fusie is gedaald beneden de 5%-grens, kan het aandelenbelang een fictief aanmerkelijk belang vormen (art. 4.11 Wet IB 2001).


Voorbeelden zijn:
a. het aandelenbezit dat is ontstaan
- na een geruisloze omzetting van een onderneming met meer dan 20 maten/vennoten in één BV/NV (art. 3.65 Wet IB 2001),
- na een scheve verdeling van een huwelijksgemeenschap tijdens leven met doorschuiving van de ab-claim (art. 4.17 Wet IB 2001),
- na een vererving met (gedeeltelijke) doorschuiving van de ab-claim (art. 4.17a Wet IB 2001),
- na een schenking aan een bedrijfsopvolger met (gedeeltelijke) doorschuiving van de ab-claim (art. 4.17c Wet IB 2001),
- na een scheve verdeling van een nalatenschap met doorschuiving van de ab-claim (art. 4.17b Wet IB 2001);
b. een bezit dat niet langer als een aanmerkelijk belang kwalificeert en waarbij op verzoek de ab-claim wordt doorgeschoven (art. 4.16 lid 1 letter g jo. art. 4.40 Wet IB 2001) en tot slot
c. in gevallen van doorschuiving op verzoek van de aanmerkelijkbelangclaim na een aandelenfusie, splitsing of juridische fusie (art. 4.41 Wet IB 2001).

Aan een fictief aanmerkelijk belang zijn dezelfde fiscale gevolgen verbonden als aan een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.