LOADING  
Fiscaal
Civiel

Fictief aanmerkelijk belang (art. 4.11 Wet IB 2001)

Fictief aanmerkelijk belang

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 april 2018
De redactie

Algemeen

Een fictief aanmerkelijk belang kan ontstaan, indien het aandelenbezit bijvoorbeeld door een gedeeltelijke vervreemding, door vererving, door een emissie van aandelen of door een fusie is gedaald beneden de 5%-grens (art. 4.11 Wet IB 2001).
Voorbeelden zijn
a. het aandelenbezit dat is ontstaan
- na een geruisloze omzetting (art. 3.65 Wet IB 2001),
- na een verdeling van een huwelijksgemeenschap tijdens leven zonder afrekening (art. 4.17 Wet IB 2001),
- na een vererving met (gedeeltelijke) doorschuiving van de ab-claim (art. 4.17a Wet IB 2001),
- na een schenking aan een bedrijfsopvolger met (gedeeltelijke) doorschuiving van de ab-claim (art. 4.17c Wet IB 2001),
- na een verdeling van een nalatenschap zonder afrekening (art. 4.17b Wet IB 2001);
b. een bezit dat niet langer als een aanmerkelijk belang kwalificeert (art. 4.16 lid 1 letter g jo. art. 4.40 Wet IB 2001)en tot slot
c. in gevallen van doorschuiving op verzoek van de aanmerkelijkbelangclaim na een aandelenfusie, splitsing of juridische fusie (art. 4.41 Wet IB 2001).
Aan een fictief aanmerkelijk belang zijn dezelfde fiscale gevolgen verbonden als aan een gewoon aanmerkelijk belang. Niet alleen de vervreemdingsvoordelen, maar ook de reguliere voordelen worden in box 2 belast.
Het fictief aanmerkelijk belang onderscheidt zich van het gewone aanmerkelijk belang omdat op elk moment op verzoek over ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.