LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eindafrekening (art. 3.61 Wet IB 2001)

Eindafrekening

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Staken onderneming / Liquidatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Algemeen

Indien de IB-ondernemer zijn onderneming staakt, moet worden afgerekend over de voordelen uit de onderneming die niet eerder in de heffing van inkomstenbelasting zijn betrokken (art. 3.61 Wet IB 2001). Dit betekent dat de ondernemer fiscaal moet afrekenen over de stakingswinst. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen winst behaald met de staking en winst behaald bij de staking.
Winst behaald met de staking is het verschil tussen de overdrachtsprijs en de boekwaarde van de onderneming. De stille reserves van de onderneming, waaronder ook eventuele goodwill, komen op deze wijze tot uitdrukking.
Winst behaald bij de staking wordt veroorzaakt door de afwikkeling van fiscale reserves, zoals de egalisatiereserve, de herinvesteringsreserve en de oudedagsreserve van art. 3.53 Wet IB 2001, alsmede de terugkeerreserve van art. 3.54a Wet IB 2001.
Verder kan door de staking sprake zijn van een desinvesteringsbijtelling (art. 3.47 Wet IB 2001). Een dergelijke bijtelling vindt alleen plaats indien binnen vijf jaar na het kalenderjaar, waarin de investering is gedaan, het goed wordt vervreemd. Bij staking wordt het goed geacht te zijn vervreemd.

In geval van inbreng van een onderneming in een BV wordt de stakingswinst naar keuze belast in het jaar waarin het uitoefenen van de onderneming voor rekening komt van de BV ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.