LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)

Eigenwoningschuld

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Huwelijkse voorwaarden, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Economische eigendomsoverdracht, Blijverslening, Eigen woning, Hypotheek, Nieuwbouw, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, Gemeenschap van goederen, Draagplichtovereenkomst, Starters op de woningmarkt Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
De redactie

1 Eigenwoningschuld

1.1 Omschrijving van begrip eigenwoningschuld

Een geldlening aangegaan op of na 1 januari 2013 (behoudens de uitzonderingen die onder het overgangsrecht van hoofdstuk 10bis Wet IB 2001 vallen) wordt als eigenwoningschuld aangemerkt als deze aan de volgende voorwaarden voldoet (art. 3.119a lid 1 Wet IB 2001):

  1. het betreft het gezamenlijk bedrag van schulden die de belastingplichtige is aangegaan in verband met een eigen woning;
    en terzake waarvan
  2. een contractuele verplichting geldt om gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden (= 30 jaar) volledig af te lossen;
  3. aan de contractuele verplichting tot aflossing wordt voldaan (aflossingseis); en
  4. tijdig aan de informatieplicht is voldaan. Deze informatieverplichting geldt alleen wanneer het geld voor de aanschaf van de eigen woning wordt geleend van een ander dan een financiële instelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, zoals van een eigen BV of van een particulier (art. 3.119g Wet IB 2001).

Wanneer in een leenovereenkomst geen verplichting tot aflossing is opgenomen, kwalificeert de overeenkomst niet als eigenwoningschuld omdat niet aan de hiervoor onder 2 opgenomen voorwaarde is voldaan. Dat feitelijk is afgelost op de lening (voorwaarde 3) is niet voldoende (Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4757).   

Schulden die zijn aangegaan voor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.