LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)

Eigenwoningschuld

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Blijverslening, Eigen woning, Hypotheek, Nieuwbouw, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning, Draagplichtovereenkomst, Samengestelde gezinnen Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 juli 2021
De redactie

1 Eigenwoningschuld

1.1 Omschrijving van begrip eigenwoningschuld

Een geldlening aangegaan op of na 1 januari 2013 (behoudens de uitzonderingen die onder het overgangsrecht van hoofdstuk 10bis Wet IB 2001 vallen) wordt als eigenwoningschuld aangemerkt als deze aan de volgende voorwaarden voldoet (art. 3.119a lid 1 Wet IB 2001):

  1. het betreft het gezamenlijk bedrag van schulden die de belastingplichtige is aangegaan in verband met een eigen woning;
    en terzake waarvan
  2. een contractuele verplichting geldt om gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden (= 30 jaar) volledig af te lossen;
  3. aan de contractuele verplichting tot aflossing wordt voldaan (aflossingseis); en
  4. tijdig aan de informatieplicht is voldaan. Deze informatieverplichting geldt alleen wanneer het geld voor de aanschaf van de eigen woning wordt geleend van een ander dan een financiële instelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, zoals van een eigen BV of van een particulier (art. 3.119g Wet IB 2001).

In de Memorie van Toelichting (TK 2012-13, 33405, nr 3) worden voorbeelden gegeven wanneer een schuld niet als eigenwoningschuld wordt aangemerkt en de rente dus niet aftrekbaar is in box 1:

  • als niet wordt voldaan aan de eerste of vierde hiervoor genoemde voorwaarde;
  • als feitelijk niet of onvoldoende wordt afgelost op de schuld ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.