LOADING  
Fiscaal
Civiel

Eenmalig geruisloze inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen) (art. 3.99a Wet IB 2001 (oud))

Eenmalig geruisloze inbreng van tbs-pand in NV/BV (vervallen)

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Inleiding

Per 1 januari 2011 is de inbrengfaciliteit voor een pand in een NV of BV vervallen. Hieronder wordt de regeling beschreven zoals deze tot en met 31 december 2010 gold.

Bij de introductie van het nieuwe stelsel van belastingheffing in de inkomstenbelasting, de Wet IB 2001, is de terbeschikkingstellingsregeling (hierna: tbs-regeling) ingevoerd. Met deze regeling werd onder andere beoogd een meer rechtsvormneutrale belastingheffing voor ondernemingswinsten te bereiken. Het enkele feit dat een ondernemer heeft gekozen voor de BV als rechtsvorm waarin hij zijn onderneming drijft, schept een keuzevrijheid om het vermogen dat wordt gebruikt in de onderneming, in privé of in de BV aan te schaffen. De tbs-regeling zorgt ervoor dat in privé gehouden vermogensbestanddelen die ter beschikking worden gesteld aan de BV waarin de ondernemer een aanmerkelijk belang houdt, in de heffing van inkomstenbelasting worden betrokken alsof zij behoren tot de onderneming.
Er werd niet voorzien in een fiscaal neutrale overgangsmaatregel voor de aanmerkelijkbelanghouders die de gevolgen van de tbs-regeling niet wensten. De a.b.-houder had de keuze om de belastingheffing over de inkomsten uit het pand als ware hij ondernemer te accepteren of om het pand over te dragen aan de BV met de daarbij behorende fiscale consequenties: overdrachtsbelasting en afrekenen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.