LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en erfrecht (art. 4.39a - 4.39b Wet IB 2001)

Doorschuiving verkrijgingsprijs bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en erfrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 11 november 2021

1 Algemeen

Als in het kader van een vererving van aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen de doorschuifregeling van art. 4.17a Wet IB 2001 wordt toegepast, moet voor de inkomstenbelasting worden afgerekend over de overdrachtsprijs voor zover dit toerekenbaar is aan het beleggingsvermogen. Voor dit gedeelte van de verkrijging ontstaat daardoor bij de erfgenaam/erfgenamen een ‘nieuwe’ verkrijgingsprijs gelijk aan de in bij de erflater aanmerking genomen overdrachtsprijs. Alleen voor zover de overdrachtsprijs ondernemingsvermogen representeert kan sprake zijn van doorschuiving van de verkrijgingsprijs van de erflater. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de toerekening van de verkrijgingsprijs aan het beleggingsvermogen. 

2 Toerekening 'oude' verkrijgingsprijs aan beleggingsvermogen

Ter zake van het afrekenen over de beleggingen bij de erflater geeft art. 4.19 lid 2 Wet IB 2001 een bijzondere regeling. Als hoofdregel geldt dat het vervreemdingsvoordeel wordt gesteld op de overdrachtsprijs minus de verkrijgingsprijs, waarbij in geval van vervreemding van een deel van de aandelen, een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking wordt genomen (art. 4.19 lid 1 Wet IB 2001). Wanneer echter art. 4.17a Wet IB 2001 is toegepast, wordt afgeweken van de hoofdregel dat een evenredig deel van de verkrijgingsprijs in aanmerking wordt genomen. In dat geval mag als verkrijgingsprijs in aanmerking worden genomen de verkrijgingsprijs die in aanmerking zou ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.