LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuiven op verzoek (art. 4.40 Wet IB 2001)

Doorschuiven op verzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2020
De redactie

Doorschuiving bij niet langer aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang

Het niet langer aanwezig zijn van een aanmerkelijk belang wordt aangemerkt als een fictieve vervreemding van de tot het aanmerkelijk belang behorende aandelen en/of winstbewijzen (art. 4.16 lid 1 onder g Wet IB 2001). Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien na de verkoop van een deel van de aandelen de niet verkochte aandelen minder dan 5% van het geplaatste kapitaal uitmaken en daardoor geen aanmerkelijk belang meer vormen. Een andere mogelijkheid is dat door een emissie van nieuwe aandelen aan een derde (bijvoorbeeld in het kader van een fusie) het eigen aandelenbelang onder de 5%-grens komt te liggen. De fictieve vervreemding kan zich ook voordoen wanneer degene door wiens aanmerkelijk belang de eigen aandelen zijn meegetrokken in een aanmerkelijk belang, niet langer een aanmerkelijk belang heeft (bijvoorbeeld doordat hij zijn aandelen heeft verkocht). Alsdan worden de eigen aandelen niet langer meegetrokken en eindigt het eigen aanmerkelijk belang eveneens. Om liquiditeitsproblemen bij de belastingplichtige te voorkomen, kan een belastingplichtige verzoeken om art. 4.16 lid 1 onder g Wet IB 2001 buiten toepassing te laten zodat geen vervreemdingsvoordeel in aanmerking wordt genomen (art. 4.40 Wet IB 2001). De aandelen behoren dan tot een fictief aanmerkelijk belang (art. 4.11 Wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.