LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuifregeling bij verdeling huwelijksgemeenschap (art. 3.98d Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij verdeling huwelijksgemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Bedrijfsopvolging, Terbeschikkingstellingsregelingen, Doorschuifregelingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020

Doorschuifregeling bij verkrijging tbs-vermogen krachtens verdeling van een huwelijksgemeenschap

In art. 3.98d Wet IB 2001 is vastgelegd dat als bij een echtscheiding de huwelijksgemeenschap zodanig wordt verdeeld dat het ter beschikking gestelde vermogensbestanddeel aan één van de ex-echtgenoten wordt toegedeeld, de terbeschikkingstelling zonder tussentijdse afrekening geruisloos kan worden voortgezet indien de verkrijger (die het aanmerkelijk belang houdt) de terbeschikkingstelling voortzet (Overige fiscale maatregelen 2012, St. 2011, nr 640, art. I, F).
Art. 3.98d lid 1 Wet IB 2001 bepaalt dat de verdeling van een huwelijksgemeenschap (anders dan door overlijden!) waartoe een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel behoort in de zin van art. 3.92 lid 1 of 2 Wet IB 2001, niet als een vervreemding wordt aangemerkt met betrekking tot dat vermogensbestanddeel. Voorwaarde is wel dat het vermogensbestanddeel bij de verkrijger tot een werkzaamheid blijft behoren en dat de verdeling binnen twee jaar na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap geschiedt
Vereist is derhalve dat de ex-echtgenoot die het vermogensbestanddeel verkrijgt een aanmerkelijk belang houdt in de vennootschap en de terbeschikkingstelling voortzet.
Op grond van art. 3.98d lid 2 Wet IB 2001 is het voor de ex-echtgenoten echter mogelijk om gezamenlijk te kiezen voor afrekening. Deze gezamenlijke keuze dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de inspecteur van de gewezen echtgenoot bij wie het vervreemdingsvoordeel in aanmerking wordt genomen.

De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.