LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuifregeling bij verkrijging AB-aandelen krachtens erfrecht (art. 4.17a Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij verkrijging AB-aandelen krachtens erfrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Bedrijfsopvolging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019
De redactie

1 Inleiding

Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt de overgang krachtens erfrecht onder algemene titel alsmede de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel van een pakket aanmerkelijkbelangaandelen aangemerkt als een vervreemding (art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001). De overgang krachtens erfrecht leidt derhalve in beginsel tot de verplichting af te rekenen over het vervreemdingsvoordeel. Dit is het positieve of negatieve verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen ten tijde van het overlijden en de verkrijgingsprijs van de aandelen (art. 4.19 Wet IB 2001). Onder voorwaarden kan de verkrijgingsprijs worden doorgeschoven naar de verkrijgers van de aanmerkelijkbelangaandelen.

2 Doorschuiving alleen voor zover de waarde van de aandelen ondernemingsvermogen vertegenwoordigt

Per 1 januari 2010 is het wettelijk systeem van de doorschuifregeling bij verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen krachtens erfrecht en krachtens verdeling van een nalatenschap binnen twee jaren gewijzigd. Sinds 1 januari 2010 geldt als uitgangspunt dat over de vervreemding van de aandelen bij overlijden moet worden afgerekend bij de erflater en wordt de verkrijgingsprijs alleen op verzoek doorgeschoven (art. 4.17a lid 1 Wet IB 2001). Voor 2010 gold als uitgangspunt dat de verkrijgingsprijs van de aandelen automatisch werd doorgeschoven naar de verkrijger krachtens erfrecht en op verzoek kon worden afgerekend. Als tot een huwelijksgemeenschap een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.