LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuifregeling bij verkrijging AB-aandelen krachtens erfrecht (art. 4.17a Wet IB 2001)

Doorschuifregeling bij verkrijging AB-aandelen krachtens erfrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Bedrijfsopvolging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt de overgang krachtens erfrecht onder algemene titel alsmede de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel van een pakket aanmerkelijkbelangaandelen aangemerkt als een vervreemding (art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001). De overgang krachtens erfrecht leidt derhalve in beginsel tot de verplichting af te rekenen over het vervreemdingsvoordeel. Dit is het positieve of negatieve verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen ten tijde van het overlijden en de verkrijgingsprijs van de aandelen (art. 4.19 Wet IB 2001). Onder voorwaarden kan de verkrijgingsprijs worden doorgeschoven naar de verkrijgers van de aanmerkelijkbelangaandelen.

Voorbeeld

V bezit alle aandelen in V-BV, met een waarde in het economische verkeer van € 1 miljoen. De verkrijgingsprijs van V bedraagt € 20.000. V-BV drijft geen materiële onderneming, maar verhuurt een bedrijfspand aan de voormalige werkmaatschappij. V overlijdt en haar zoon F is enig erfgenaam.

Het overlijden van V is een fictieve vervreemding van de aandelen voor de waarde van € 1 miljoen. Aangezien V-BV geen materiële onderneming drijft, kan geen gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit. Mitsdien wordt aan de nalatenschap van V een aanslag inkomstenbelasting opgelegd van € 263.620 (€ 1.000.000 -20.000) x 26,9%). De verkrijgingsprijs van F bedraagt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.