LOADING  
Fiscaal
Civiel

Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap (art. 4.17 Wet IB 2001)

Uitzondering bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
De redactie

1 Doorschuifregeling bij overgang krachtens huwelijksvermogensrecht en verdeling huwelijksgemeenschap

Voor de heffing van inkomstenbelasting wordt de overgang onder algemene titel van een pakket aanmerkelijkbelangaandelen aangemerkt als een fictieve vervreemding (art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001).
Boedelmenging wegens het huwen in algehele of beperkte gemeenschap van goederen is een voorbeeld van overgang onder algemene titel. Zonder nadere regeling zou moeten worden afgerekend over de helft van het aandelenpakket als een aanmerkelijkbelanghouder op deze wijze in het huwelijk treedt. Hetzelfde geldt bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Dit heeft de wetgever echter niet wenselijk geacht.

De wet kent daarom voor de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht alsmede voor de verdeling van een huwelijksgemeenschap binnen twee jaren na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap anders dan door overlijden een doorschuifregeling. Onder voorwaarden wordt de overgang krachtens huwelijksvermogensrecht of verdeling van de huwelijksgemeenschap toch niet als een vervreemding aangemerkt (art. 4.17 Wet IB 2001). De verkrijgingsprijs van de aandelen wordt dan volledig doorgeschoven naar de verkrijger (art. 4.39 Wet IB 2001).

Wordt bij de verdeling een genotsrecht als bedoeld in art. 4.3 Wet IB 2001 gevestigd (bijvoorbeeld een recht van vruchtgebruik), dan wordt de doorgeschoven verkrijgingsprijs evenredig over de hoofdgerechtigde en de genotsgerechtigde verkrijgers verdeeld (art. 4.39 lid 3 Wet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.