LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuiffaciliteit ondernemers (art. 3.63 Wet IB 2001)

Doorschuiffaciliteit ondernemers

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Staken onderneming / Liquidatie Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juni 2018
De redactie

1 Inleiding

Voor ondernemers die hun onderneming willen overdragen aan hun bedrijfsopvolger zonder fiscale afrekening, is een doorschuiffaciliteit / doorschuifregeling in de wet opgenomen. Deze algemene doorschuiffaciliteit voor bedrijfsoverdrachten (art. 3.63 Wet IB 2001) is in de plaats gekomen van de fiscaal geruisloze bedrijfsoverdracht in de familiesfeer (art. 17 Wet IB 1964). De bedrijfsoverdrager hoeft ter gelegenheid van de staking van zijn onderneming niet af te rekenen voor de heffing van inkomstenbelasting maar kan de heffing doorschuiven. De bedrijfsopvolger neemt de onderneming in fiscale zin over tegen de fiscale boekwaarde. De fiscale boekwaarde en de claim van de fiscus blijven zo in stand, zij worden 'doorgeschoven'.

2 Overdracht onderneming of gedeelte daarvan

Om in aanmerking te komen voor deze faciliteit, moet de bedrijfsoverdracht aan een aantal vereisten voldoen. Het betreft de overdracht van een gehele onderneming of een gedeelte daarvan. Indien een gedeelte van de onderneming wordt overgedragen, was vereist dat het achtergebleven gedeelte voor de overdrager een zelfstandige onderneming vormde. Met ingang van 2005 is deze laatste eis vervallen. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 20 februari 2009 (nr 07/10313, ECLI:NL:HR:2009:BF0389), geoordeeld dat tekst noch strekking van art. 3.63 Wet IB 2001 (oud) zich verzetten tegen de toepassing van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.