LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorschuiffaciliteit ondernemers (art. 3.63 Wet IB 2001)

Doorschuiffaciliteit ondernemers

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Staken onderneming / Liquidatie, Bedrijfsopvolging, Doorschuifregelingen, Ondernemer Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Inleiding

Voor ondernemers die hun onderneming willen overdragen aan hun bedrijfsopvolger zonder fiscale afrekening, is in art. 3.63 Wet IB 2001 een doorschuiffaciliteit / doorschuifregeling in de wet opgenomen. De bedrijfsoverdrager hoeft ter gelegenheid van de staking van zijn onderneming niet af te rekenen voor de heffing van inkomstenbelasting maar kan de heffing doorschuiven. De bedrijfsopvolger neemt de onderneming in fiscale zin over tegen de fiscale boekwaarde. De fiscale boekwaarde en de claim van de fiscus blijven zo in stand, zij worden 'doorgeschoven'.

2 Overdracht onderneming of gedeelte daarvan

Om in aanmerking te komen voor deze faciliteit, moet de bedrijfsoverdracht aan een aantal vereisten voldoen. Het betreft de overdracht van een gehele onderneming of een gedeelte daarvan. Indien een gedeelte van de onderneming wordt overgedragen, is niet vereist dat het achtergebleven gedeelte voor de overdrager een zelfstandige onderneming vormt. De Hoge Raad (20 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF0389) heeft geoordeeld dat tekst noch strekking van art. 3.63 Wet IB 2001 (oud) zich verzetten tegen de toepassing van lid 1 van dat artikel bij overdracht van een onderneming aan een persoon die als werknemer in de onderneming werkzaam is geweest (art. 3.63 lid 5 Wet IB 2001) indien een tot het vermogen van die onderneming behorend ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.