LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doorbetaaldloonregeling (art. 32d Wet LB)

Doorbetaaldloonregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: DGA Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De Redactie

1 Algemeen

Dga’s met meerdere BV’s kunnen gebruik maken van de doorbetaaldloonregeling (art. 32d Wet LB), op grond waarvan één inhoudingsplichtige de loonbetalingen verricht namens één of meer andere inhoudingsplichtigen. Het totale loon wordt dan door die ene inhoudingsplichtige uitbetaald. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld niet per BV de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te worden afgedragen.

2 Beantwoording Kamervragen over inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor DGA's met meerdere BV's

Een DGA die in dienstbetrekking is bij meerdere BV’s en niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, is bij elk van die arbeidsverhoudingen de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd. Hierdoor kan de totale bijdrage hoger uitkomen dan de maximale bijdrage van € 3.353 per jaar (cijfers 2021).

Naar aanleiding van Kamervragen (MvF 26 februari 2013 nr DGB/2013/844 U) heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat na afloop van het jaar teruggaaf plaatsvindt van hetgeen boven het maximum bijdrageloon is ingehouden. De teruggaaf wordt door de Belastingdienst automatisch bij beschikking vastgesteld en vindt in het algemeen plaats in het derde kwartaal van het kalenderjaar na het jaar waarin het loon is genoten. Bovendien keert de Belastingdienst in het derde kwartaal van het kalenderjaar waarin het loon is genoten reeds zoveel mogelijk voorschotten uit op de te verwachten teruggaaf.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.