LOADING  
Fiscaal
Civiel

Domiciliekeuze (art. 43 SW)

Domiciliekeuze

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Domiciliekeuze

In elke aangifte schenk- of erfbelasting moet een woonplaats in Nederland worden gekozen (art. 43 lid 1 SW). Indien de verkrijger geen natuurlijk persoon is, moet een plaats van vestiging worden gekozen. Wordt ingevolge art. 39 en art. 40 lid 2 SW een gezamenlijke aangifte gedaan, dan is de in de aangifte gekozen domicilie op alle verkrijgers (erfgenamen en niet-erfgenamen) van toepassing waarvan de verkrijgingen in de aangifte zijn vermeld. De domiciliekeuze geldt dan dus ook voor bijvoorbeeld legatarissen. 
Ingeval met betrekking tot een nalatenschap of een schenking meer dan één aangifte wordt gedaan, dan moet in elke aangifte afzonderlijk domicilie worden gekozen. Meestal wordt domicilie gekozen op het adres van degene die de aangifte indient. Het kan voorkomen dat ter zake van dezelfde nalatenschap in afzonderlijke aangiften met elk een andere domiciliekeuze ingevolge art. 38 SW een verkrijging van een bepaalde legataris (geen erfgenaam zijnde) is vermeld. In dat geval heeft de legataris evenzovele woonplaatsen. Wordt in een aangifte geen woonplaats of vestigingsplaats gekozen, dan voorziet art. 43 lid 2 voor de erfbelasting en lid 3 voor de schenkbelasting in een fictieve woonplaats. Zie hierna onder Fictieve woonplaats.

2 Toezending stukken

De domiciliekeuze is van belang omdat het gekozen adres door ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.