LOADING  
Fiscaal
Civiel

Dividenduitkering binnen twee jaar na vererving aanmerkelijkbelangaandelen (art. 4.12a Wet IB 2001)

Dividenduitkering binnen twee jaar na vererving aanmerkelijkbelangaandelen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 mei 2022
De redactie

1 Algemeen

Bij een overgang krachtens erfrecht van aanmerkelijkbelangaandelen moet bij de erflater voor de heffing van inkomstenbelasting  worden afgerekend over het vervreemdingsvoordeel dat betrekking heeft op het door de aandelen vertegenwoordigde beleggingsvermogen. Een overgang krachtens erfrecht wordt immers als een vervreemding van aandelen aangemerkt (art. 4.16 lid 1 onder e Wet IB 2001). Voor zover de aandelen betrekking hebben op ondernemingsvermogen kan op verzoek de verkrijgingsprijs worden doorgeschoven (art. 4.17a Wet IB 2001).
Denkbaar is dat na vererving van aandelen waarbij is afgerekend over het vervreemdingsvoordeel ter zake van het beleggingsvermogen, dividend wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld om de door de erflater verschuldigde inkomstenbelasting te kunnen betalen. Deze uitkering leidt in beginsel weer tot heffing van inkomstenbelasting bij de verkrijger van de aandelen. Om deze materiële dubbele heffing te voorkomen, bepaalt art. 4.12a Wet IB 2001 dat wanneer binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater reguliere voordelen uit de krachtens erfrecht verkregen aandelen of winstbewijzen worden genoten, deze voordelen op verzoek niet tot het inkomen uit aanmerkelijk belang worden gerekend voor zover de voordelen niet uitgaan boven het bedrag waarover bij de erflater is afgerekend. Voorwaarde is dat de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang wordt verlaagd met het ontvangen dividend. Aangenomen wordt dat de verkrijgingsprijs niet negatief kan worden, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.