LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definities WOZ (art. 2 Wet WOZ)

Definities WOZ

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Algemeen

In art. 2 Wet WOZ zijn de volgende definities opgenomen voor de toepassing van de Wet Waardering onroerende zaken:

 • afnemer: bestuursorgaan dat op grond van een wettelijk voorschrift bevoegd is tot gebruik van een waardegegeven;
 • authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt;
 • basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze authentieke gegevens bevat;
 • belastingen: belastingen geheven door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen;
 • college: college van burgemeester en wethouders;
 • Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers als genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
 • landelijke voorziening WOZ: landelijke voorziening als bedoeld in art. 37aa Wet WOZ;
 • Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
 • terugmelding: melding als bedoeld in art. 37f lid 1 Wet WOZ;
 • waardegegeven: op de voet van hoofdstuk IV Wet WOZ vastgestelde waarde van een onroerende zaak;
 • de wet: de Wet waardering onroerende zaken.
...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.