LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definities WOZ (art. 2 Wet WOZ)

Definities WOZ

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

Algemeen

In art. 2 Wet WOZ zijn de volgende definities opgenomen voor de toepassing van de Wet Waardering onroerende zaken:

 • afnemer: bestuursorgaan dat op grond van een wettelijk voorschrift bevoegd is tot gebruik van een waardegegeven;
 • authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt;
 • basisregistratie: verzameling gegevens waarvan bij wet is bepaald dat deze authentieke gegevens bevat;
 • belastingen: belastingen geheven door het Rijk, de gemeenten en de waterschappen;
 • college: college van burgemeester en wethouders;
 • Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers als genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
 • landelijke voorziening WOZ: landelijke voorziening als bedoeld in art. 37aa Wet WOZ;
 • Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
 • terugmelding: melding als bedoeld in art. 37f lid 1 Wet WOZ;
 • waardegegeven: op de voet van hoofdstuk IV Wet WOZ vastgestelde waarde van een onroerende zaak;
 • de wet: de Wet waardering onroerende zaken.
...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.