LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW)

Definitie schenking ten behoeve van eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Eigen woning, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is in dit artikel de definitie opgenomen van het begrip ‘schenking ten behoeve van een eigen woning’. Deze definitie is van belang voor de toepassing van art. 33 onder 5 en 33 onder 7 SW. In deze wetsartikelen is een vrijstelling van schenkbelasting opgenomen van € 105.302 (cijfers 2021) / € 103.643 (cijfers 2020), die (onder nadere voorwaarden) kan worden geclaimd bij de verkrijging van een schenking die is bestemd voor besteding door de schenker aan diens eigen woning. 

Art. 33 onder 5 SW regelt de verhoogde vrijstelling als de schenking wordt verkregen van een ouder.
Voor een schenking die afkomstig is van een ander dan een ouder, is de vrijstelling vastgelegd in art. 33 onder 7 SW.

1.1 Vereisten voor beroep op verhoogde vrijstelling

De vereisten voor een beroep op de verhoogde vrijstelling bij besteding aan de eigen woning zijn te vinden in de wetsartikelen 33 onder 5-7 SW alsmede in de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting. Er is daarom in de structuur van deze databank gekozen om het grootste deel van de informatie over de werking van de verhoogde vrijstelling voor schenkingen bestemd voor de eigen woning, en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor een geslaagd beroep op deze vrijstelling, op die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.