LOADING  
Fiscaal
Civiel

Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW)

Definitie schenking ten behoeve van eigen woning

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Schenking, Eigen woning, Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. L.E. Welkers

1 Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is in dit artikel de definitie opgenomen van het begrip ‘schenking ten behoeve van een eigen woning’. Deze definitie is van belang voor de toepassing van art. 33 onder 5 en 33 onder 7 SW. In deze wetsartikelen is een vrijstelling van schenkbelasting opgenomen van € 106.671 (cijfers 2022) / 105.302 (cijfers 2021), die (onder nadere voorwaarden) kan worden geclaimd bij de verkrijging van een schenking die is bestemd voor besteding door de schenker aan diens eigen woning (jubelton)

Art. 33 onder 5 SW regelt de verhoogde vrijstelling als de schenking wordt verkregen van een ouder.
Voor een schenking die afkomstig is van een ander dan een ouder, is de vrijstelling vastgelegd in art. 33 onder 7 SW.

Op 15 december 2021 is het Regeerakkoord 2021-2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' (met budgettaire bijlage) gepresenteerd. Uit deze documenten blijkt dat de wetgever voornemens is de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning af te schaffen met ingang van 1 januari 2024.  

1.1 Vereisten voor beroep op verhoogde vrijstelling

De vereisten voor een beroep op de verhoogde vrijstelling bij besteding aan de eigen woning zijn te vinden in de wetsartikelen 33 onder 5-7 SW alsmede in de Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting. Er is daarom ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.