LOADING  
Fiscaal
Civiel

Werkkostenregeling (art. 31a Wet LB)

Werkkostenregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
De redactie

1 De werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling geldt als uitgangspunt dat alles wat een werkgever aan zijn werknemers verstrekt of vergoedt, in eerste instantie belast loon vormt (art. 10 lid 1 Wet LB).

Op deze hoofdregel zijn de volgende uitzonderingen gemaakt:
1. Vrijgesteld loon
Art. 11 Wet LB regelt dat bepaalde aanspraken niet tot het loon behoren, zoals onder andere ouderdomspensioen en uitkeringen in verband met overlijden.
2. Gerichte vrijstellingen, nihilwaardering van verstrekking (loon in natura) en normbedragen
Om te voorkomen dat de waarde van bepaalde voorzieningen die op de werkplek ter beschikking worden gesteld in de vrije ruimte vallen, wordt een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd of mag een normbedrag in aanmerking worden genomen dat lager is dan de waarde in het economische verkeer (art. 13 lid 3 t/m 6 Wet LB jo art. 3.7 t/m 3.12 UR LB). Nihilwaarderingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, de lagere waardering leidt tot een verminderde benutting van de vrije ruimte.
3. Geen loon
Niet als loon kwalificeren:
a. uitgaven met betrekking tot intermediaire kosten (uitgaven in opdracht en voor rekening van de werkgever);
b. verstrekkingen aan een werknemer buiten de dienstbetrekking om. 

De werkgever kan naar keuze vergoedingen en verstrekkingen die in beginsel belast loon vormen, geheel of deels aanmerken ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.