LOADING  
Fiscaal
Civiel

Landbouwvrijstelling (art. 3.12 Wet IB 2001)

Landbouwvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Duurzame energie, Ruilverkaveling Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 september 2021
De redactie

1 Achtergrond van de regeling 

Landbouwbedrijven die landbouwgrond in eigendom hebben en die de grond verkopen of hun onderneming beëindigen, kunnen aanspraak maken op de landbouwvrijstelling van art. 3.12 Wet IB 2001. De vrijstelling is een objectieve vrijstelling die met zich meebrengt dat de onder de vrijstelling vallende winsten bij verkoop van de grond onbelast blijven en verliezen niet aftrekbaar zijn. De meeste landbouwbedrijven hebben de grond voor de aanschafprijs op hun fiscale balans staan. Zonder toepassing van de landbouwvrijstelling zouden landbouwbedrijven over de waardeveranderingen die sindsdien ter zake van de grond hebben plaatsgevonden, inkomstenbelasting moeten betalen. Door toepassing van de vrijstelling hebben bedrijven bij voortgezette agrarische bestemming de mogelijkheid om de waardestijging van de grond belastingvrij te realiseren. 

Een voorbeeld ter illustratie: Boer A verkoopt een perceel grond aan boer B voor € 70.000. De waarde in het economisch verkeer (WEV) is € 70.000. De waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) is eveneens € 70.000. Bij een boekwaarde van € 10.000 kan voor de winst van € 60.000 eveneens € 60.000 landbouwvrijstelling geclaimd worden. Per saldo is boer A geen heffing
verschuldigd over de verkoop van het perceel grond. Nu verkoopt boer A een perceel warme grond aan een projectontwikkelaar voor € 100.000. De grond is warm omdat het perceel grenst aan de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.