LOADING  
Fiscaal
Civiel

Landbouwvrijstelling (art. 3.12 Wet IB 2001)

Landbouwvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Agrarisch recht, Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Achtergrond van de regeling 

Landbouwbedrijven die landbouwgrond in eigendom hebben en die de grond verkopen of hun onderneming beëindigen, kunnen aanspraak maken op de landbouwvrijstelling van art. 3.12 Wet IB 2001. De vrijstelling is een objectieve vrijstelling die met zich meebrengt dat de onder de vrijstelling vallende winsten bij verkoop van de grond onbelast blijven en verliezen niet aftrekbaar zijn. De meeste landbouwbedrijven hebben de grond voor de aanschafprijs op hun fiscale balans staan. Zonder toepassing van de landbouwvrijstelling zouden landbouwbedrijven over de waardeveranderingen die sindsdien ter zake van de grond hebben plaatsgevonden, inkomstenbelasting moeten betalen. Door toepassing van de vrijstelling hebben bedrijven bij voortgezette agrarische bestemming de mogelijkheid om de waardestijging van de grond belastingvrij te realiseren. Met voortgezet gebruik wordt bedoeld dat de grond voor agrarische doeleinden moet worden blijven gebruikt. De vrijstelling heeft tot gevolg dat de gerealiseerde winst - dat wil zeggen de positieve waardeverandering van de grond voor zover die is toe te rekenen aan de waardeontwikkeling bij voortgezet gebruik in het landbouwbedrijf -, bij verkoop van landbouwgrond buiten de winstberekening blijft. Niet iedere waardeverandering ter zake van de grond is echter vrijgesteld. Niet vrijgesteld onder de landbouwvrijstelling zijn waardeveranderingen die bijvoorbeeld zijn ontstaan door de bedrijfsuitoefening van het landbouwbedrijf zelf of een bestemmingswijziging. 

2 Het begrip 'landbouwbedrijf'

De landbouwvrijstelling is alleen van toepassing op landbouwgronden die binnen het landbouwbedrijf worden gebruikt. In art. 3.12 lid 2 Wet IB 2001 wordt omschreven ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.