LOADING  
Fiscaal
Civiel

De belastingen van rechtsverkeer (art. 1 WBR)

De belastingen van rechtsverkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

Artikel 1 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (verkort: WBR) geeft regels voor de heffing van overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. De regels met betrekking tot de overdrachtsbelasting zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de WBR (art. 2 t/m 19), terwijl hoofdstuk 3 (art. 20 t/m 31) ziet op de assurantiebelasting. De voorheen in hoofdstuk 4 geregelde kapitaalsbelasting (een belasting op het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal in in Nederland gevestigde lichamen) is per 1 januari 2006 afgeschaft. Hoofdstuk 5, 6 en 7 bevatten algemene en bijzondere bepalingen en overgangs- en slotbepalingen. De overdrachtbelasting is een belastingheffing over de verkrijging van onroerende zaken. Voor woningen bedraagt dit tarief 2%, voor andere onroerende zaken 6%. Het tarief van 6% wordt per 1 januari 2021 gewijzigd in 7%. Assurantiebelasting is een belasting die wordt geheven over de premie voor verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen. Het tarief voor de assurantiebelasting bedraagt 21%.

Zowel de overdrachtsbelasting als de assurantiebelasting zijn objectieve, indirecte belastingen, die op aangifte worden voldaan (vergelijk art. 19 AWR).

Hoofdstuk 2, inzake de overdrachtsbelasting, is onderverdeeld in de volgende afdelingen:

  • Afdeling 1 (art. 2 t/m 8): belastbaar feit
  • Afdeling 2 (art. 9 t/m 13): maatstaf van heffing
  • Afdeling 3 (art. 14 t/m 15): tarief en vrijstellingen
  • Afdeling ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.