LOADING  
Fiscaal
Civiel

De belastingen van rechtsverkeer (art. 1 WBR)

De belastingen van rechtsverkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

Art. 1 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (verkort: WBR) geeft regels voor de heffing van overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. De regels met betrekking tot de overdrachtsbelasting zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de WBR (art. 2 t/m 19 WBR), terwijl hoofdstuk 3 (art. 20 t/m 31 WBR) ziet op de assurantiebelasting. Hoofdstuk 6, 6A en 7 (art. 52 tot en met 54 en art. 61 WBR) bevatten algemene en bijzondere bepalingen en een slotbepaling. De overdrachtsbelasting is een belastingheffing over de verkrijging van onroerende zaken. Voor woningen bedraagt dit tarief 2%, voor andere onroerende zaken 8%. Sinds 1 januari 2021 geldt het verlaagde tarief van 2% uitsluitend nog voor de verkrijging van een woning door natuurlijke personen die deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken (art. 14 lid 2 WBR) en onder voorwaarden voor verkrijgingen van woningen door wooncoöperaties (art. 14 lid 4 WBR). In de in mei 2022 gepubliceerde Voorjaarsnota 2022 is vermeld dat het voornemen bestaat om per 1 januari 2023 het algemene tarief te verhogen naar 10,1%. Deze verhoging komt in de plaats van de aangekondigde verhoging in het regeerakkoord van coalitie Rutte IV naar 9% (Regeerakkoord 2021-2025). Assurantiebelasting is een belasting die wordt geheven over de premie voor verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen. Het tarief voor de assurantiebelasting bedraagt 21%.

Zowel de overdrachtsbelasting ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.