LOADING  
Fiscaal
Civiel

De belastingen van rechtsverkeer (art. 1 WBR)

De belastingen van rechtsverkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

Artikel 1 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (verkort: WBR) geeft regels voor de heffing van overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. De regels met betrekking tot de overdrachtsbelasting zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de WBR (art. 2 t/m 19), terwijl hoofdstuk 3 (art. 20 t/m 31) ziet op de assurantiebelasting. De voorheen in hoofdstuk 4 geregelde kapitaalsbelasting (een belasting op het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal in in Nederland gevestigde lichamen) is per 1 januari 2006 afgeschaft. Hoofdstuk 5, 6 en 7 bevatten algemene en bijzondere bepalingen en overgangs- en slotbepalingen. De overdrachtbelasting is een belastingheffing over de verkrijging van onroerende zaken. Voor woningen bedraagt dit tarief 2%, voor andere onroerende zaken 6%. Het tarief van 6% wordt per 1 januari 2021 gewijzigd in 7%. Assurantiebelasting is een belasting die wordt geheven over de premie voor verzekeringen waarvan het risico in Nederland is gelegen. Het tarief voor de assurantiebelasting bedraagt 21%.

Zowel de overdrachtsbelasting als de assurantiebelasting zijn objectieve, indirecte belastingen, die op aangifte worden voldaan (vergelijk art. 19 AWR).

Hoofdstuk 2, inzake de overdrachtsbelasting, is onderverdeeld in de volgende afdelingen:

  • Afdeling 1 (art. 2 t/m 8): belastbaar feit
  • Afdeling 2 (art. 9 t/m 13): maatstaf van heffing
  • Afdeling 3 (art. 14 t/m 15): tarief en vrijstellingen
  • Afdeling ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.