LOADING  
Fiscaal
Civiel

MKB-winstvrijstelling (art. 3.79a Wet IB 2001)

MKB-winstvrijstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Algemeen

Per 1 januari 2007 is de MKB-winstvrijstelling opgenomen in de Wet IB 2001, om het evenwicht te bewaren in de effectieve belastingdruk tussen ondernemers in de vennootschapsbelasting en in de inkomstenbelasting.
De MKB-winstvrijstelling houdt in dat een bepaald percentage van de winst wordt vrijgesteld. Dit percentage wordt berekend over het gezamenlijk bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meer ondernemingen, nadat dit bedrag is verminderd met de ondernemersaftrek (bestaande uit de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek).
Sinds 1 januari 2010 geldt overigens niet meer dat de ondernemer aan het urencriterium moet voldoen om de vrijstelling te kunnen toepassen. Bovendien geldt vanaf die datum een soortgelijke vrijstelling voor de terbeschikkingstellingsregeling, de zogenaamde terbeschikkingstellingsvrijstelling (art. 3.99b Wet IB 2001).
Sinds 1 januari 2013 is de omvang van de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst na vermindering met de ondernemersaftrek.

De MKB-winstvrijstelling moet volgens Hof Den Haag (21 juli 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BN2677) worden toegepast op zowel positieve als op negatieve winsten (verliezen). Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het begrip ‘winst’ algebraïsch moet worden opgevat. Indien derhalve een ondernemer slechts een gering bedrag aan winst uit onderneming behaalt in een bepaald jaar, welk bedrag ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.