LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)

Bouwterrein

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Koop en levering onroerende zaken, Nieuwbouw, Bouwterrein Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
De redactie

1 Begrip bouwterrein vanaf 2017

In art. 11 lid 6 Wet OB (tot 1 januari 2019: art. 11 lid 4 Wet OB) wordt invulling gegeven aan het begrip ‘bouwterrein’ uit art. 11 lid 1 onder a onderdeel 1 Wet OB. Over de invulling van dit begrip is meerdere keren geprocedeerd. Uit het Maasdriel-arrest (HvJ EU 17 januari 2013, ECLI:EU:C:2013:20) blijkt dat de invulling van het begrip bouwterrein zoals dat destijds in art. 11 lid 4 Wet OB was opgenomen beperkter is dan de uitleg van hetzelfde begrip op basis van de Btw-richtlijn. In art. 12 lid 3 van de Btw-richtlijn is bepaald dat als bouwterreinen worden beschouwd 'de door de lidstaten als zodanig omschreven al dan niet bouwrijp gemaakte terreinen'. Volgens het HvJ EU kan een terrein als bouwterrein in de zin van de Btw-richtlijn worden aangemerkt, wanneer uit de beoordeling van alle omstandigheden – met inbegrip van de intentie van partijen, mits deze wordt ondersteund door objectieve gegevens – blijkt dat op de datum van levering het betrokken terrein daadwerkelijk was bestemd om te worden bebouwd. Om deze ruimere uitleg te codificeren, is met ingang van 1 januari 2017 art. 11 lid 4 Wet OB (met ingang van 1 januari 2019 vernummerd naar lid 6) in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.