LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bodemrecht en bodemvoorrecht (art. 22 Inv.)

Bodemrecht en bodemvoorrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 augustus 2015
mr. L.E. Welkers

Bodemrecht en bodemvoorrecht

Het bodemrecht (art. 22 lid 3 Inv) is het recht van de ontvanger om zich te verhalen op bepaalde roerende zaken die zich op de bij de belastingschuldige in gebruik zijnde bodem (de bedrijfsruimte) bevinden (bodemzaken), los van het feit of die zaken eigendom zijn van de belastingschuldige of van een derde. Het bodemrecht is van toepassing op naheffingsaanslagen in belastingen die de ondernemer doorberekent aan een derde of die worden afgedragen namens een derde zoals loonheffing en BTW. Op grond van 22 lid 3 Inv kan het bodemrecht niet voor alle zakelijke belastingen worden toegepast, maar slechts voor naheffingsaanslagen betreffende de in dat wetsartikel met name genoemde belastingen, zoals loonbelasting, omzetbelasting, BPM, dividendbelasting en enkele andere belastingen. 
Voor de inkomstenbelasting kan het bodemrecht bijvoorbeeld niet worden toegepast.
Behalve deze uitdrukkelijk genoemde zakelijke belastingen kan het bodemrecht ook worden toegepast voor:
1. de met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake belastingrente;
2. de met een belastingaanslag gelijkgestelde bestuurlijke boeten opgelegd in verband met de naheffingsaanslagen in de betreffende belastingen;
3. de met een belastingaanslag gelijkgestelde kostenbeschikking voor ambtelijke werkzaamheden.

Naast het bodemrecht beschikt de ontvanger ook over het bodemvoorrecht (art. 21 lid 2, tweede zin Inv): een fiscaal voorrecht dat specifiek gekoppeld is aan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.