LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bodemrecht en bodemvoorrecht (art. 22 Inv.)

Bodemrecht en bodemvoorrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Belasting- en invorderingsrente Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2021
mr. L.E. Welkers

1 Bodemrecht en bodemvoorrecht

1.1 Het bodemrecht

Civielrechtelijk kan een schuldeiser verhaal zoeken op alle goederen van de schuldenaar (art. 3:276 BW), zodat een schuldeiser bijvoorbeeld beslag kan leggen wanneer zijn schuldenaar niet betaalt. Het bodemrecht (art. 22 lid 3 Inv) is het recht van de ontvanger om zich te verhalen op bepaalde roerende zaken die zich op de bij de belastingschuldige in gebruik zijnde bodem (de bedrijfsruimte) bevinden (bodemzaken), los van het feit of die zaken eigendom zijn van de belastingschuldige of van een derde. De wet bepaalt dus dat de ontvanger zich op bepaalde vermogensbestanddelen van anderen dan de schuldenaar kan verhalen. Het bodemrecht kan dus inbreuk maken op het eigendomsrecht van derden. Ongeacht de rechten van derden op de inbeslaggenomen zaken kan de fiscus het bodemrecht uitoefenen, tenzij sprake is van reële eigendom in de zin van de Leidraad Invordering 2008 (HR 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7851).

1.1.1 Bodem

Volgens de jurisprudentie wordt onder `bodem’ verstaan, het perceel of het gedeelte van het perceel, dat bij de belastingschuldige in gebruik is en waarover hij onafhankelijk van anderen de beschikking heeft, daargelaten in hoeverre het voor de toepassing van het bodemrecht vereist is dat de belastingschuldenaar – met uitsluiting van ieder ander – recht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.