LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijzondere bepalingen (art. 71 - 78 SW)

Bijzondere bepalingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019

1 Executeur (art. 72 lid 1 SW)

Een testateur kan in zijn uiterste wil een executeur aanwijzen. Een executeur heeft als taak de nalatenschap te beheren, de schulden in de nalatenschap te voldoen en de testamentaire lasten uit te voeren (art. 4:144 lid 1 BW). De testateur heeft de mogelijkheid om aan de executeur andere taken toe te kennen.
Wanneer een executeur is benoemd, rusten op hem - in het kader van de Successiewet - dezelfde verplichten als de verplichtingen die in de Successiewet aan de erfgenamen zijn opgelegd (art. 72 SW). De wetgever heeft deze 'gelijkstelling' van verplichtingen noodzakelijk geacht in verband met de bestrijding van de zogenoemde 'Edelweissroute'.

1.1 Edelweissroute

De 'Edelweissroute' is een constructie waarmee erfbelasting kon worden ontweken.
De constructie is als volgt. Een Nederlander vertrekt naar Zwitserland om daar te gaan wonen. Voor de erfbelasting wordt men geacht nog tien jaar in Nederland te wonen (art. 3 lid 1 SW), zodat bij het overlijden erfbelasting is verschuldigd over verkrijgingen uit zijn nalatenschap. De Nederlander benoemt een Zwitserse notaris of advocaat met een beroepsgeheim tot executeur, zodat deze zijn nalatenschap zal afwikkelen. De executeur verzwijgt het vermogen voor de Nederlandse Belastingdienst en de erfgenamen. Een buitenlandse executeur hoeft zich namelijk niet aan de Nederlandse regels ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.