LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijzondere bepalingen (art. 71 - 78 SW)

Bijzondere bepalingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 juli 2017

1 Executeur (art. 72 SW)

Een testateur kan in zijn uiterste wil een executeur aanwijzen. Een executeur heeft als taak de nalatenschap te beheren, de schulden in de nalatenschap te voldoen en de testamentaire lasten uit te voeren (art. 4:144 lid 1 BW). De testateur heeft de mogelijkheid om aan de executeur andere taken toe te kennen. Met betrekking tot de Successiewet rusten op een executeur dezelfde verplichtingen als die op erfgenamen rusten (art. 72 lid 1 SW). Tot 1 januari 2012 golden deze verplichtingen voor de executeur alleen als alle erfgenamen buiten Nederland wonen. De wetgever heeft in verband met bestrijding van de zogenoemde 'Edelweissroute' het noodzakelijk geacht deze voorwaarde te laten vervallen, zodat in alle gevallen waarin een executeur is benoemd op hem dezelfde verplichtingen rusten als op de erfgenamen.

2 Edelweissroute

De ‘Edelweissroute’ is een constructie waarmee erfbelasting kon worden ontweken.
De constructie is als volgt. Een Nederlander vertrekt naar Zwitserland om daar te gaan wonen. Voor de erfbelasting wordt men geacht nog tien jaar in Nederland te wonen, zodat bij het overlijden erfbelasting is verschuldigd over verkrijgingen uit zijn nalatenschap. De Nederlander benoemt een Zwitserse notaris of advocaat met een beroepsgeheim tot executeur, zodat deze zijn nalatenschap zal afwikkelen. De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.