LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bijzondere bepalingen (art. 71 - 78 SW)

Bijzondere bepalingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Executeur Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Voorrecht van boedelbeschrijving (art. 71 SW)

Aanvaarding van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving ontheft een erfgenaam niet van de verplichtingen die voortvloeien uit de Successiewet en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit en -regeling. Voorts worden deze verplichtingen niet geschorst gedurende de termijn die ingevolge art. 4:192 lid 2 BW de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende aan de erfgenaam kan stellen om tussen zuivere en beneficiaire aanvaarding te kiezen. Het nakomen van deze verplichtingen wordt niet als een daad van aanvaarding beschouwd (art. 71 lid 2 SW).

2 Executeurs en vereffenaars (art. 72 SW)

Een testateur kan in zijn uiterste wil een executeur aanwijzen. Een executeur heeft als taak de nalatenschap te beheren, de schulden in de nalatenschap te voldoen en de testamentaire lasten uit te voeren (art. 4:144 lid 1 BW). De testateur heeft de mogelijkheid om aan de executeur andere taken toe te kennen.
Wanneer een executeur is benoemd, rusten op hem - in het kader van de Successiewet - dezelfde verplichten als de verplichtingen die in de Successiewet aan de erfgenamen zijn opgelegd (art. 72 SW). De wetgever heeft deze 'gelijkstelling' van verplichtingen noodzakelijk geacht in verband met de bestrijding van de zogenoemde 'Edelweissroute', zie hierna.

Een vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap te beheren en te vereffenen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.