LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bezwaarde verkrijging (art. 21 lid 11 SW)

Bezwaarde verkrijging

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vruchtgebruik Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 juli 2022
Judith Kluitman

1 Inleiding

De waarde van een verkrijging onder de last van vruchtgebruik, een beperkt recht of periodieke uitkering wordt gesteld op de waarde in onbezwaarde staat verminderd met de waarde van de last (art. 21 lid 11 SW). Art. 21 lid 14 SW en art. 5 tot en met 10 UB SW geven een dwingende waarderingsmethode om de waarde van de periodieke uitkering en het vruchtgebruik te berekenen. Het verschil tussen de waarde van het volle eigendom en de waarde van de last(en) is de waarde van de hoofdgerechtigdheid waarvoor deze in de heffing van de Successiewet wordt betrokken.

In het geval dat de hoofdgerechtigde bij een verkrijging krachtens erfrecht geen financiële middelen heeft om de verschuldigde belasting uit te voldoen, geeft art. 78 lid 1 SW de mogelijkheid voor de hoofdgerechtigde om van de vruchtgebruiker te vorderen dat de verschuldigde schenk- of erfbelasting wordt betaald uit de met vruchtgebruik bezwaarde goederen. Dit geldt evenwel niet voor geldvorderingen voortvloeiend uit art. 4:13 lid 4 BW en art. 4:80 lid 1 BW. Voor laatstgenoemde vorderingen geldt dat de langstlevende reeds op grond van art. 4:7 BW gehouden is tot het voldoen van de erfbelasting.

2 Waardering van de periodieke uitkering en het vruchtgebruik

2.1 Periodieke uitkering

Voor de toepassing van de Successiewet wordt onder periodieke uitkering verstaan: een uitkering in geld alsmede elke ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.