LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijziging belanghebbende (art. 26 Wet WOZ)

Wijziging belanghebbende

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 september 2022
De redactie

1 Bezwaar tegen WOZ-beschikking en begrip ‘belanghebbende’

De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking (art. 22 lid 1 Wet WOZ), welke beschikking bekend wordt gemaakt door toezending ervan aan de belanghebbende (art. 24 lid 3 Wet WOZ). Zie toelichting Bekendmaking WOZ-beschikking.
Ingevolge art. 24 lid 3 Wet WOZ wordt onder belanghebbende verstaan:
a. degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot heeft van de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of een beperkt recht, en
b. degene die aan het begin van het kalenderjaar de onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.

Zijn er meerdere genothebbenden dan wel gebruikers met betrekking tot dezelfde onroerende zaak, dan kan bekendmaking plaatsvinden aan één van hen (art. 24 lid 4 en 6 Wet WOZ). Zie ter illustratie het arrest van de Hoge Raad (18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1594).

Indien er ook een aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) wordt vastgesteld ten aanzien van degene aan wie de bekendmaking van de WOZ-waarde dient te geschieden, wordt de WOZ-waarde bekendgemaakt in één geschrift met de aanslag OZB (art. 24 lid 9 Wet WOZ).

Art. 26 Wet WOZ bepaalt dat als in de loop van het kalenderjaar waarvoor de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.