LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijziging belanghebbende (art. 26 Wet WOZ)

Wijziging belanghebbende

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020
De redactie

1 Bezwaar tegen WOZ-beschikking en begrip ‘belanghebbende’

De WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking (art. 22 lid 1 Wet WOZ), welke beschikking bekend wordt gemaakt door toezending ervan aan de belanghebbende (art. 24 lid 3 Wet WOZ).
Ingevolge art. 24 lid 3 Wet WOZ wordt onder belanghebbende verstaan:
a. degene die aan het begin van het kalenderjaar het genot heeft van de onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of een beperkt recht, en
b. degene die aan het begin van het kalenderjaar de onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt.

Zijn er meerdere genothebbenden dan wel gebruikers met betrekking tot dezelfde onroerende zaak, dan kan bekendmaking plaatsvinden aan één van hen (art. 24 lid 4 en 6 Wet WOZ). Zie ter illustratie de uitspraak van Hof Den Bosch (11 januari 2019, nr 17/00685 en 17/00686, ECLI:NL:GHSHE:2019:80).

Indien er ook een aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) wordt vastgesteld ten aanzien van degene aan wie de bekendmaking van de WOZ-waarde dient te geschieden, wordt de WOZ-waarde bekendgemaakt in een geschrift met de aanslag OZB (art. 24 lid 9 Wet WOZ).

Art. 26 Wet WOZ bepaalt dat als in de loop van het kalenderjaar waarvoor de WOZ-waarde is vastgesteld een ander ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.