LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beschikking verklaring arbeidsrelatie (art. 3.156 Wet IB 2001)

Beschikking verklaring arbeidsrelatie

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
De redactie

1 Beoordeling arbeidsrelaties

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties in werking getreden. Daarmee kwam een einde aan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR-verklaring). De bepalingen van afdeling 3.15 (art. 3.156 en 3.157 IB) zijn vervallen.  
Het was de bedoeling om de VAR te vervangen door een Beschikking geen loonheffing, maar in het wetgevingsproces is in overleg met verschillende organisaties waaronder VNO-NCW en vakbonden uiteindelijk gekozen voor een alternatief, waarna het wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing is hernoemd tot het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Het nieuwe systeem gaat uit van toetsing vooraf van arbeidsovereenkomsten.

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs kunnen voortaan overeenkomsten vooraf ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen, waarna uitsluitsel wordt gegeven of de opdrachtgever al dan niet loonheffingen moet inhouden en afdragen. Bovendien zijn algemene modelovereenkomsten (die brancheonafhankelijk zijn) beschikbaar op de website van de Belastingdienst, alsmede voorbeeldovereenkomsten per branche/beroepsgroep. Voor die overeenkomsten geldt dat als opdrachtnemers werken conform de afspraken in een dergelijke modelovereenkomst, de opdrachtgever geen loonheffing hoeft in te houden.

Op de website van de Belastingdienst is terug te vinden hoe een overeenkomst kan worden voorgelegd, en welke gegevens bij een dergelijk verzoek om beoordeling van een overeenkomst moeten worden meegezonden.
Aanvankelijk was voorzien in een implementatietermijn van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.