LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beschikking geen aanslag (art. 12 AWR)

Beschikking geen aanslag

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 juli 2016

1 Algemeen

Door art. 12 AWR kan een belastingplichtige eerder zekerheid krijgen over het wel of niet opleggen van een aanslag. Als de Inspecteur besluit om geen aanslag op te leggen ondanks dat een belastingplichtige aangifte heeft gedaan, dient de Inspecteur de belastingplichtige hiervan op de hoogte te stellen bij een voor bezwaar vatbare beschikking, de zogenoemde 'beschikking geen aanslag'. De belastingplichtige hoeft daardoor niet te wachten tot de termijn van drie jaar is verstreken waarin een Inspecteur de bevoegdheid heeft een aanslag op te leggen (art. 11 lid 3 AWR). Doordat de beslissing van de Inspecteur in een voor bezwaar vatbare beschikking wordt vastgelegd, kan een belastingplichtige de beslissing van de Inspecteur laten toetsen door de rechter. 
Door de plaatsing van art. 12 AWR in hoofdstuk III 'Heffing van belasting bij wege van aanslag' is dit artikel uitsluitend van toepassing op belastingen die worden geheven bij aanslag, zo volgt uit het arrest van Hof Leeuwarden (3 januari 2012, nr BK 11/00026, ECLI:NL:GHLEE:2012:BV0221). Deze zaak betrof de toepassing van de monumentenvrijstelling in de overdrachtsbelasting, welke vrijstelling per 1 januari 2010 is vervallen.

Als de Inspecteur een beschikking 'geen aanslag' heeft opgelegd, heeft de Inspecteur de mogelijkheid om een navorderingsaanslag op te leggen, mits hij beschikt over een nieuw feit (art. 16 lid 1 AWR...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.