LOADING  
Fiscaal
Civiel

Beperking afschrijving gebouwen (art. 3.30a Wet IB 2001)

Beperking afschrijving gebouwen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Regels voor afschrijving op gebouwen

Art. 3.30a Wet IB 2001 bevat specifieke regels voor de afschrijving op gebouwen. Deze regeling geldt dus niet voor andere onroerende zaken dan gebouwen. Daarvoor geldt alleen de hoofdregel van art. 3.30 lid 1 Wet IB 2001
De afschrijving op gebouwen op grond van art. 3.30 lid 1 Wet IB 2001 wordt beperkt tot de zogenaamde bodemwaarde. Als bodemwaarde geldt de WOZ-waarde, tenzij sprake is van een gebouw in eigen gebruik. In dat geval geldt als bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde, waardoor er meer ruimte is om af te schrijven. Voor gebouwen die zijn aangehouden ter belegging geldt dus een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde.

1.1 Economische eigendom

De afschrijvingsbeperking geldt zowel voor de belastingplichtige die de volle eigendom als voor de belastingplichtige die de volle economische eigendom van (een deel van) het gebouw heeft. Onder de volle economische eigendom wordt verstaan de situatie waarbij het risico van de waardeveranderingen en het eventuele tenietgaan van een gebouw volledig door de belastingplichtige wordt gedragen. Zie voor twee voorbeelden waarbij een huurder valt aan te merken als economisch eigenaar onderdeel 8A van MvF 8 maart 2010, nr DGB2010/1188M.

1.2 Een WOZ-waarde - meer onroerende zaken

Indien een WOZ-beschikking wordt afgegeven die betrekking heeft op de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.